SK|EN

napríklad Franco Musone Crispino alebo Marcel Jean Gerard Vial

Ing. Ondřej Novák

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 835 359 681,24  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2007
 
25 663 641,86
2008
 
14 905 632,38
2009
 
356 066 068,29
2010
 
39 507 677,04
2011
 
50 501 164,17
2012
 
72 116 817,50
2013
 
189 995 113,50
2014
 
23 130 445,67
2015
 
54 748 244,17
2016
 
8 724 876,67
STRABAG s.r.o. 835 359 681,24 25 663 641,86 14 905 632,38 356 066 068,29 39 507 677,04 50 501 164,17 72 116 817,50 189 995 113,50 23 130 445,67 54 748 244,17 8 724 876,67
Konateľ >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 82518, Slovenská republika
IČO 17317282
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
217 - VUP
4/2016
Nitrianska investičná, s.r.o. 10 282 122,00 EUR s DPH Stavebné práce v rozsahu inžinierske stavby komunikácie a kanalizácie
683 - VST
8/2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 187 730,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón
13079 - VST
122/2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 321 049,00 EUR s DPH Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla
13079 - VST
122/2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 110 400,00 EUR s DPH Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla
13079 - VST
122/2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 176 520,00 EUR s DPH Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla
13079 - VST
122/2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 174 043,00 EUR s DPH Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla
13079 - VST
122/2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 254 160,00 EUR s DPH Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla
21088 - VZP
208/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 166,00 EUR bez DPH Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky
20939 - VZP
207/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 337 305,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice.
14903 - VZP
142/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 752,00 EUR bez DPH Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky.
7355 - VSP
67/2015
Slovenská správa ciest 34 789 203,00 EUR s DPH Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji
558 - VSP
8/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 499 542,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Trnava - Križovatka Lúka (D1 v km 49,500 - 95,450) -
30464 - VSP
245/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 530 273,00 EUR bez DPH Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Šášovské Podhradie
23568 - VSP
194/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 157 500,00 EUR bez DPH Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky
13396 - VST
130/2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 15 200,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
11888 - VUP
121/2014
Košický samosprávny kraj 3 518 900,00 EUR s DPH Cesty KSK 6 - Košice okolie - napojenie obcí na Košice
13396 - VST
130/2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 42 252,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
13396 - VST
130/2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 24 500,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
3034 - VUP
47/2014
Košický samosprávny kraj 4 939 125,00 EUR s DPH Cesty KSK 10 - Rožňava - napojenie na Rožňavu
13880 - VSP
154/2013
Obec Breza 3 317 562,00 EUR s DPH Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 2. - SS. 45. Námestovo -
14327 - VSP
161/2013
Obec Pečovská Nová Ves 369 720,00 EUR s DPH Dostavba komunikácií a inžinierskych sieti za Majerom.
7805 - VBP
98/2013
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 166 659,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
7805 - VBP
98/2013
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 131 310,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
13828 - VSP
153/2013
Slovenská správa ciest 495 304,00 EUR bez DPH I/59 Trstená, hraničný priechod - rekonštrukcia cesty.
7805 - VBP
98/2013
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 109 080,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
5827 - VST
74/2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 267 300,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
5827 - VST
74/2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 298 800,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
5827 - VST
74/2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 161 700,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
4980 - VSP
68/2014
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii 2 364 959,00 EUR s DPH Cyklotrasa Komárno-Kolárovo a jej napojenie na existujúcu cezhraničnú cyklotrasu HUSK/0801/2.3.1/0163
4708 - VUP
66/2014
Združenie obcí JURAVA 679 036,00 EUR s DPH Malokarpatsko- Šúrska cyklomagistrála - Jurava
823 - VZP
11/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 904,00 EUR bez DPH Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
20185 - VST
252/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 59 458,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
20185 - VST
252/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 55 825,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
19943 - VUP
249/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 177 960 485,00 EUR bez DPH Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň
18820 - VSP
228/2013
Prešovský samosprávny kraj 1 711 837,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest v PSK - 3. etapa, oblasť Poprad a Stará Ľubovňa
17383 - VBP
206/2013
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 329 233,00 EUR bez DPH Oprava havarijných úsekov ciest I. triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji
17381 - VSP
206/2013
Obec Smižany 1 055 935,00 EUR s DPH IBV Panský kruh Smižany - I.etapa
17225 - VSP
204/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 272 089,00 EUR s DPH Zlepšenie dostupnosti obcí pozdĺž hranice s napojením na hraničný most Rároš – Rárospuszta,
16116 - VSP
192/2013
Trnavský samosprávny kraj 239 000,00 EUR s DPH Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty
13499 - VSP
146/2013
Mesto Prievidza 423 434,00 EUR bez DPH Oprava miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prievidza
15868 - VSP
187/2013
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 851 458,00 EUR bez DPH Opravy ciest a mostov II. a III. triedy v RSÚC Nitra a.s.
13646 - VSP
149/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 87 729,00 EUR bez DPH Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
15098 - VSP
173/2013
Mestská časť Bratislava - Ružinov 74 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy
15098 - VSP
173/2013
Mestská časť Bratislava - Ružinov 113 135,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy
15027 - VSP
172/2013
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 244 996,00 EUR bez DPH Realizácia rekonštrukcie havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnom období
15027 - VSP
172/2013
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 197 159,00 EUR bez DPH Realizácia rekonštrukcie havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnom období
7430 - VSP
93/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 188 350,00 EUR bez DPH Lesná cesta Malá Čausa – povodňové škody 2010
11715 - VSP
129/2013
Mestská časť Bratislava - Vajnory 236 839,00 EUR s DPH Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch - Park Pod lipami
7160 - VBP
89/2013
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 516 875,00 EUR s DPH Súvislé opravy ciest I. triedy v BBSK
9237 - VSP
115/2013
Mestská časť Bratislava - Rusovce 146 400,00 EUR s DPH Servus Pontis zelená cesta SO 01 Bratislava-Petržalka Kopčianska cesta II. etapa
5537 - VUP
71/2013
Obec Strekov 299 913,00 EUR s DPH Revitalizácia centra obce Strekov
5999 - VSP
76/2013
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 2 998,00 EUR bez DPH Výstavba lesnej cesty a spevnených plôch
739 - VUP
12/2013
Mesto Hnúšťa 718 721,00 EUR s DPH Revitalizácia v meste Hnúšťa
14445 - VSP
229/2012
Mesto Partizánske 124 785,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ulice Rudolfa Jašíka Partizánske
12159 - VSP
199/2012
Obec Chynorany 241 773,00 EUR bez DPH Obnova miestnych komunikácií v sídelnom útvare Prímaské v obci Chynorany.
11143 - VSP
185/2012
Mesto Košice 293 044,00 EUR s DPH Košice, rozšírenie Rastislavovej ulice; pravoodbocovací pruh
11840 - VSP
195/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 26 165 618,00 EUR bez DPH Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom obchvat
11878 - VSP
196/2012
Mesto Šaľa 480 124,00 EUR bez DPH Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šaľa -Záchytné parkovisko
09798 - VUP
159/2012
Mesto Kežmarok 1 239 771,00 EUR bez DPH Revitalzácia centrálnej zóny mesta Kežmarok
08729 - VSP
141/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 290 303,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
08729 - VSP
141/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 164 721,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
08729 - VSP
141/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 186 538,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
10578 - VSP
174/2012
Obec Mojzesovo 86 231,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev obce Mojzesovo
08387 - VUP
137/2012
Obec Prakovce 395 522,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana ZB Zimná Voda
08261 - VSP
136/2012
Obec Čachtice 320 790,00 EUR bez DPH Centrálna zóna Čachtice - Skrášlenie obce krvavej Báthoričky.
08895 - VSP
144/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 461 264,00 EUR bez DPH Výmena mostných záverov typu 3W 160N na mostoch v správe SSÚD Trenčín
08504 - VSP
138/2012
Slovenská správa ciest 17 793 967,00 EUR bez DPH Cesta I/75 Galanta - obchvat, 3. stavba
07337 - VBP
124/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 268 837,00 EUR bez DPH Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/585 Lučenec Trenč, križovatky II/585 a III/0718, prestavba mosta
06583 - VSP
112/2012
Mesto Nitra 233 283,00 EUR bez DPH Súvislá oprava MK Štúrova od OK ( okružná križovatka ) po Cintorínsku ul.
04045 - VSP
67/2012
Slovenská správa ciest 4 527 519,00 EUR s DPH I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia (stavebné práce)
05156 - VSP
87/2012
Nitriansky samosprávny kraj 1 360 210,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest región Komárno
05006 - VSP
85/2012
Nitriansky samosprávny kraj 2 459 746,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest región Nové Zámky
04628 - VUP
77/2012
Mesto Malacky 13 077 189,00 EUR s DPH Záhorie, Malacky - odkanalizovanie.
02866 - VSP
50/2012
Mesto Nitra 166 166,00 EUR s DPH Súvislá oprava MK Jánskeho, MK Svätourbánska od Dolnozoborskej ul. po Jánskeho, MK Dolnozonborská ul. od Prvosienkovej
01687 - VUP
31/2012
Obec Šarišské Dravce 1 766 529,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana Kučmanovského potoka a potoka Goduša v obci Šarišské Dravce
01019 - VUP
19/2012
Mesto Nové Zámky 1 388 741,00 EUR bez DPH NOVÉ ZÁMKY - Revitalizácia a modernizácia mestskej zóny
02644 - VUP
47/2012
Obec Čaňa 794 120,00 EUR bez DPH Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Čaňa
02642 - VSP
47/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 418 502,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia zárubných múrov v km 227,520 - 227,800 a v km 226,760 - 227,050 na R1
00475 - VSP
10/2012
Slovenská správa ciest 506 613,00 EUR s DPH Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy.
09756 - VUP
224/2011
Obec Klasov 524 542,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centrálnej časti obce Klasov
07833 - VSP
193/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 508 000,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek v správe SSÚR 4 Košice
08003 - VUP
196/2011
Obec Preseľany 215 941,00 EUR bez DPH Revitalizácia a rozvoj obce bezpečnejšie Preseľany
08533 - VSP
204/2011
Slovenská správa ciest 486 481,00 EUR bez DPH Cesta I/75 Plášťovce - zosuv
08082 - VUP
197/2011
Obec Hažlín 437 521,00 EUR s DPH Úprava potoka Hažlínka v obci Hažlín.
08081 - VUP
197/2011
Žilinský samosprávny kraj 954 697,00 EUR bez DPH Modernizácia cestnej infraštruktúry Rajcza - Oščadnica.
09417 - VSP
219/2011
Obec Kolíňany 370 069,00 EUR s DPH Atraktívne centrum pre Kolíňany III.tisícročia.
07683 - VSP
190/2011
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 250 990,00 EUR bez DPH Obnova havarijných stavov konštrukcie vozoviek na vybraných úsekoch ciest PSK
08183 - VSP
199/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 612 000,00 EUR bez DPH Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky.
07683 - VSP
190/2011
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 265 691,00 EUR bez DPH Obnova havarijných stavov konštrukcie vozoviek na vybraných úsekoch ciest PSK
07683 - VSP
190/2011
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 55 328,00 EUR bez DPH Obnova havarijných stavov konštrukcie vozoviek na vybraných úsekoch ciest PSK
08661 - VSP
206/2011
Mesto Poprad 362 867,00 EUR bez DPH Cyklistický chodník Poprad JUH VI - Kvetnica
09566 - VSP
221/2011
Mesto Nitra 467 212,00 EUR s DPH Súvislá oprava MK Kláštorská - dokončenie.
08080 - VSP
197/2011
Slovenská správa ciest 985 729,00 EUR bez DPH Cesta I/2 Kúty - KNL
07779 - VUP
192/2011
Obec Sirk 716 169,00 EUR s DPH Revitalizácia časti obce Sirk s rómskym osídlením
07778 - VSP
192/2011
Slovenská správa ciest 419 984,00 EUR s DPH I/61 a I/57 Dubnica nad Váhom križovatka
05764 - VUP
146/2011
Obec Pohronský Ruskov 329 936,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centra obce Pohronský Ruskov
07186 - VUP
179/2011
Obec Nesvady 550 292,00 EUR bez DPH Pro Future, revitalizácia centra obce Nesvady
06497 - VUP
164/2011
Obec Vinné 478 293,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vinné
06645 - VSP
167/2011
Košický samosprávny kraj 2 091 710,00 EUR bez DPH Cesty KSK 2 a 5 - III
06648 - VUP
167/2011
Obec Jaslovské Bohunice 370 214,00 EUR bez DPH Revitalizácia námestia Sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
05680 - VUP
144/2011
Obec Nová Bystrica 662 427,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica
05927 - VSP
150/2011
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 038 113,00 EUR bez DPH Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Medzilaborce-Humenné-Snina-Sanok
06170 - VSP
156/2011
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 308 464,00 EUR s DPH Havarijná oprava cesty II/546 Švedlár - prieťah a cesty II/533 Hnilčík - starý
06013 - VUP
152/2011
Obec Mníšek nad Hnilcom 504 854,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Mníšek nad Hnilcom
07061 - VUP
177/2011
Mesto Nemšová 396 072,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová
02193 - VSP
77/2009
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 327 757,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnych komunikácií I.
02193 - VSP
77/2009
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 161 787,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnych komunikácií I.
01590 - VSP
57/2009
Obecné služby Hnilec 938 328,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hnilec.
01145 - VSP
40/2009
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 405 375,00 EUR bez DPH Dodávka a montáž betónových zvodidiel v strednom deliacom páse na diaľnici D1 v úseku Bratislava -
02229 - VSP
78/2009
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 409 423,00 EUR bez DPH Diaľnica D2, križovatka Stupava - juh.
03755 - VSP
130/2009
Mesto Trenčín 511 914,00 EUR s DPH ZŠ Ul. P. Bezruča - športový areál.
02675 - VSP
94/2009
Mestské lesy Jelšava, s.r.o. 390 412,00 EUR bez DPH Protipožiarna lesná cesta Za vodou.
03346 - VSP
116/2009
Generálny investor Bratislavy 367 798,00 EUR bez DPH „Obnova povrchov mestských komunikácií".
03346 - VSP
116/2009
Generálny investor Bratislavy 2 398 117,00 EUR bez DPH „Obnova povrchov mestských komunikácií".
03346 - VSP
116/2009
Generálny investor Bratislavy 167 131,00 EUR bez DPH „Obnova povrchov mestských komunikácií".
03369 - VRP
117/2009
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 114 184,00 EUR s DPH Rekonštrukcia vozoviek v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja.
03192 - VSP
111/2009
Obec Lodno 331 879,00 EUR s DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie Korcháň, Lodno.
02355 - VSP
82/2009
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 769 332,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Bardejov, technológiou
04430 - VSP
153/2009
Mesto Šaľa 116 132,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Jilemnického ulica.
04666 - VUP
163/2009
Obec Močenok 275 407,00 EUR bez DPH Miestna komunikácia - Balajka, Močenok.
04215 - VSP
144/2009
Krajský pozemkový úrad v Trenčíne 797 537,00 EUR bez DPH Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav navrhnutých v projekte pozemkových úprav v katastrálnom
04537 - VSP
158/2009
Mesto Komárno 309 948,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a vybudovanie miestnej komunikácie Ul. lesná - Komárno - I. etapa.
02397 - VSP
103/2008
Mesto Levice 31 340 374,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Mochovská ulica, Levice.
02063 - VSP
87/2008
Mesto Malacky 22 451 698,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Továrenskej ulice.
03171 - VSP
138/2008
Mesto Malacky 11 482 993,00 SK bez DPH Rekonštrukcia mestských komunikácií.
03024 - VSP
133/2008
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 14 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia požiarnych ciest - Berestov a Pavlišov.
03277 - VSP
141/2008
Slovenská správa ciest 19 244 000,00 SK bez DPH I/6 Hontianske Tesáre - Domaníky.
01575 - VSP
68/2007
Mesto Košice 72 576 717,00 SK bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií.
01587 - VBP
69/2007
Mesto Trenčín 11 663 865,00 SK bez DPH Zabezpečenie správy a údržby mestských komunikácií - stavebná údržba.
02359 - VSP
99/2007
Mesto Veľký Šariš 13 000 000,00 SK bez DPH "Veľký Šariš - cyklistický chodník" - Toryská cyklomagistrála.
03833 - VSP
162/2008
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 17 000 000,00 SK bez DPH Most na ceste II/526-058 Červeňany, križovatka ciest II/526 a III/532016.
03014 - VSP
129/2007
Obec Rovinka 26 045 088,00 SK s DPH Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja.
03929 - VSP
165/2008
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 80 000 000,00 SK bez DPH I/66 (R1) Kováčová - Banská Bystrica, doplnenie bezpečnostných zariadení.
02886 - VSP
125/2007
Mesto Košice 13 618 262,00 SK bez DPH Prepojovacia komunikácia Popradská - Gemerská.
03598 - VSP
152/2007
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 15 610 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Poprad,
03597 - VSP
152/2007
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 000 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa,
03796 - VSP
160/2007
Správa a údržba ciest Martin 13 500 000,00 SK bez DPH Oprava povrchu úsekov ciest III. triedy technológiou hutnených asfaltových zmesí,
03938 - VUP
165/2007
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 14 285 714,00 SK bez DPH Rekonštrukcia cesty II/511 - Veľké Uherce.
04337 - VSP
182/2008
Mesto Košice 7 563 025,00 SK bez DPH Stavebné úpravy pozemných komunikácií.
04230 - VSP
177/2008
Obec Oborín 26 556 907,00 SK bez DPH Oborín - rekonštrukcia miestnych komunikácií a celková úprava priestranstiev.
04073 - VSP
171/2007
Mesto Zvolen 29 000 000,00 SK bez DPH Zvolen - nový civilný cintorín, 1. časť, 2. stavba.
04630 - VSP
196/2008
Obec Lukavica 15 354 500,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lukavica - vetva A (I. časť) a rekonštrukcia miestnych komunikácií - vetvy B, C, E, F, G a A I (II. časť).
04607 - VSP
195/2008
Mesto Poprad 24 870 584,00 SK bez DPH Predstaničný park, Poprad, I. etapa.
04617 - VSP
197/2007
Slovenská správa ciest 133 900 000,00 SKK bez DPH I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634.
04867 - VSP
204/2008
Slovenská správa ciest 35 300 000,00 SK bez DPH I/75 Dolné Plachtince - most ev. č. 052.
04749 - VSP
202/2007
Slovenská správa ciest 303 000 000,00 SK bez DPH I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia.
04869 - VSP
206/2007
Obec Vígľaš 38 785 000,00 SKK bez DPH Priemyselný park Vígľaš - technická vybavenosť územia.
05050 - VSP
213/2007
Slovenská správa ciest 24 000 000,00 SK bez DPH I/18 a II/533 Levoča, križovatka.
05235 - VSP
222/2007
Obec Dúbravy 12 616 688,00 SK bez DPH Dúbravy, rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníka 1. a 2. etapa.
05495 - VUP
226/2008
Mesto Rimavská Sobota 43 043 000,00 SK bez DPH Dažďová kanalizácia, Tomašová.
06142 - VSP
248/2008
Slovenská správa ciest 100 840 000,00 SK bez DPH I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky.
05296 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 115 915,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05297 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 541 651,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Kysuce.
05296 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 119 978,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05169 - VSP
181/2009
Slovenská správa ciest 2 225 364,00 EUR bez DPH I/50 Handlová - centrum - výstavba cesty.
05300 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 547 114,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Turiec.
05296 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 754 999,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05297 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 687 533,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Kysuce.
05297 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 191 457,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Kysuce.
06177 - VSP
249/2007
Slovenská správa ciest 43 700 000,00 SK bez DPH I/15 Miňovce - rekonštrukcia cesty.
05297 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 341 734,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Kysuce.
05297 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 342 267,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Kysuce.
05297 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 775 084,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Kysuce.
07442 - VUP
245/2009
Obec Šarišské Michaľany 551 070,00 EUR bez DPH Šarišské Michaľany - kanalizácia.
00023 - VSP
1/2010
Slovenská správa ciest 471 083,00 EUR bez DPH Cesta I/63 a I/64 Komárno - križovatka
06660 - VSP
225/2009
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 796 991,00 EUR s DPH Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Krosno - Jaslo - Bardejov.
07247 - VSP
242/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 289 890 625,00 EUR bez DPH ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100
06386 - VSP
218/2009
Krajský pozemkový úrad Prešov 2 774 015,00 EUR bez DPH Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav navrhnutých v projekte pozemkových úprav v katastrálnom
06339 - VSP
217/2009
Krajský pozemkový úrad Prešov 1 410 742,00 EUR bez DPH Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav navrhnutých v projekte pozemkových úprav v katastrálnom
05942 - VSP
204/2009
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 11 756 090,00 EUR bez DPH Rekonštrukcie (zosilnenia), vybraté úseky ciest II. a III. triedy Banskobystrického samosprávneho kraja, I.
05942 - VSP
204/2009
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 8 050 511,00 EUR bez DPH Rekonštrukcie (zosilnenia), vybraté úseky ciest II. a III. triedy Banskobystrického samosprávneho kraja, I.
01667 - VUP
44/2010
Obec Palárikovo 630 654,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Palárikovo.
02295 - VSP
63/2010
Mesto Košice 1 200 000,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I
03202 - VSP
89/2010
Prešovský samosprávny kraj 598 164,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Svidník - 1. etapa
03408 - VSP
95/2010
Mesto Poprad 872 560,00 EUR bez DPH Predstaničný park Poprad II. etapa
02439 - VSP
68/2010
Žilinský samosprávny kraj 185 390,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava.
02485 - VSP
69/2010
Prešovský samosprávny kraj 1 041 620,00 EUR s DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Bardejov - 1. etapa
03520 - VSP
99/2010
Prešovský samosprávny kraj 1 644 424,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Bardejov - 2. etapa
03208 - VSP
89/2010
Prešovský samosprávny kraj 2 513 924,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Poprad - 2. etapa
02438 - VSP
68/2010
Žilinský samosprávny kraj 1 175 868,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Turiec.
03475 - VUP
97/2010
Mesto Komárno 1 299 942,00 EUR bez DPH Cyklotrasa Komárno-Váh-Komárom a jej napojenie na medzinárodnú trasu
02864 - VSP
78/2010
Mesto Poprad 255 734,00 EUR bez DPH Rozšírenie odkanalizovania Matejoviec
02578 - VSP
71/2010
Mesto Spišské Vlachy 934 605,00 EUR s DPH Rekonštrukcia verejných priestranstiev Spišské Vlachy
03175 - VUP
88/2010
Obec Uhrovec 515 882,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Uhrovec
04749 - VUP
136/2010
Mesto Ilava 634 414,00 EUR bez DPH Centrálna mestská zóna Ilava.
05284 - VUP
152/2010
Obec Švábovce 489 247,00 EUR bez DPH Regenerácia verejného priestranstva v obci Švábovce.
04883 - VUP
139/2010
Obec Šarišské Dravce 537 440,00 EUR bez DPH Šarišské Dravce - Regenerácia sídla.
04065 - VSP
117/2010
Generálny investor Bratislavy 827 710,00 EUR bez DPH CSS Križovatka Vrakunská ul. - Komárovská ul. - Podunajská ul. v MČ Bratislava-Podunajské Biskupice
04254 - VSP
124/2010
Mesto Košice 334 993,00 EUR bez DPH Prepojenie komunikácií Klimkovičova - Moskovská, Košice
05346 - VUP
155/2010
Obec Dolný Pial 432 056,00 EUR s DPH Regenerácia centrálnej časti obce
05154 - VUP
147/2010
Obec Čaňa 429 939,00 EUR s DPH Revitalizácia verejného priestranstva v obci Čaňa
05417 - VUP
157/2010
Obec Sirk 443 430,00 EUR s DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Sirk
05018 - VUP
143/2010
Obec Halič 865 128,00 EUR s DPH Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry centra obce Halič.
04793 - VUP
137/2010
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 469 831,00 EUR bez DPH Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhých Dielov
04183 - VUP
121/2010
Obec Hlboké nad Váhom 480 671,00 EUR s DPH Regenerácia centier obce Hlboké nad Váhom
05060 - VUP
144/2010
Obec Rybany 511 748,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia námestia a miestneho parku v obci Rybany.
04462 - VUP
128/2010
Závodisko, š.p. 4 750 240,00 EUR bez DPH Výstavba tribúny Závodiska Bratislava
05384 - VUP
156/2010
Mesto Turzovka 1 225 000,00 EUR s DPH Modernizácia skľudnenej zóny v meste Turzovka
04149 - VUP
120/2010
Obec Sačurov 841 850,00 EUR s DPH Regenerácia koridorov a centier obce Sačurov
04150 - VUP
120/2010
Mesto Gelnica 678 869,00 EUR bez DPH Regenerácia verejných priestranstiev v meste Gelnica
04535 - VUP
130/2010
Obec Bánov 586 072,00 EUR bez DPH BÁNOV, rekonštrukcia centrálnych časti obce
07203 - VUP
219/2010
Obec Davidov 379 927,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny v obci Davidov
05758 - VUP
173/2010
Obec Turňa nad Bodvou 642 397,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Turna nad Bodvou
05759 - VUP
173/2010
Mesto Veľký Krtíš 1 069 497,00 EUR bez DPH Regenerácia sídla Mesta Veľký Krtíš.
06108 - VUP
186/2010
Obec Zemianske Kostoľany 409 437,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce
05901 - VUP
178/2010
Obec Lutila 569 995,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lutila
05920 - VUP
179/2010
Obec Senohrad 470 221,00 EUR s DPH Rekonštrukcia námestia Senohrad
05723 - VUP
171/2010
Obec Nemčice 388 772,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny v obci Nemčice
05570 - VSP
165/2010
Obec Zavar 434 312,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Záhumenskej ul. v obci Zavar
06929 - VUP
211/2010
Obec Kanianka 714 349,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny v obci Kanianka
06945 - VSP
212/2010
Mesto Šaľa 198 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Šali
05790 - VUP
174/2010
Obec Kokava nad Rimavicou 798 303,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny obce Kokava nad Rimavicou
06750 - VUP
205/2010
Obec Švedlár 930 983,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Švedlár
06666 - VUP
202/2010
Obec Šuňava 448 962,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava
00808 - VUP
21/2011
Mesto Spišské Vlachy 822 192,00 EUR bez DPH Regenerácia okolia kruhovej križovatky v Spišských Vlachoch
08131 - VUP
243/2010
Obec Hlinné 439 481,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Hlinné
08040 - VUP
241/2010
Mesto Stará Turá 559 498,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej.
07810 - VUP
235/2010
Mesto Hanušovce nad Topľou 788 792,00 EUR bez DPH Regenerácia verejných priestranstiev v meste Hanušovce nad Topľou
07561 - VUP
229/2010
Obec Rybník 487 978,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Rybník.
00191 - VUP
7/2011
Obec Spišský Hrhov 457 309,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
00190 - VUP
7/2011
Obec Slovinky 497 973,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky
00093 - VBP
4/2011
Slovenská správa ciest 1 457 464,00 EUR s DPH I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 - 169,640 v okrese Veľký Krtíš (stavebné práce)
07489 - VUP
227/2010
Banskobystrický samosprávny kraj 3 042 200,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia úsekov ciest II. a III. triedy BBSK.
00131 - VUP
5/2011
Obec Vojčice 729 708,00 EUR bez DPH Vojčice - úprava centrálnej časti obce
01853 - VUP
55/2011
Obec Buzica 308 940,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Buzica
02644 - VSP
66/2011
Obec Raková 346 960,00 EUR bez DPH Regenerácia verejných priestranstiev v centre obce Raková
02495 - VSP
64/2011
Trnavský samosprávny kraj 1 120 376,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest v okrese Trnava
02294 - VSP
62/2011
Slovenská správa ciest 428 374,00 EUR s DPH I/69 Rakytovce - most ev.č. 013 (stavebné práce)
02493 - VSP
64/2011
Trnavský samosprávny kraj 997 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest v okres Skalica II.
02871 - VUP
72/2011
Mesto Prievidza 846 970,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia pešej zóny v Prievidzi
02972 - VSP
75/2011
Banskobystrický samosprávny kraj 518 700,00 EUR bez DPH Modernizácia a rekonštrukcia cesty III/051062 hr. okr LV/ZV -Hontianske Moravce-Dudince, III/051064 Hontianske Moravce-Súdovce
04986 - VSP
129/2011
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 146 365,00 EUR bez DPH Opravy ciest II. a III. tried dodávateľským spôsobom na rok 2011
04806 - VUP
124/2011
Obec Predmier 497 178,00 EUR bez DPH Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Predmier
04739 - VSP
122/2011
Mesto Sereď 138 583,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií Sereď
03493 - VUP
93/2011
Obec Zuberec 514 500,00 EUR bez DPH Úprava centrálnej zóny v Obci Zuberec
04689 - VUP
121/2011
Obec Spišský Štvrtok 769 945,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Štvrtok
03427 - VSP
91/2011
Trnavský samosprávny kraj 1 068 415,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest regiónov Galanta a Dunajská Streda
03426 - VSP
91/2011
Trnavský samosprávny kraj 1 860 331,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest v okrese Dunajská Streda
03428 - VSP
91/2011
Trnavský samosprávny kraj 1 601 804,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest regiónov Trnava, Hlohovec, Piešťany
03311 - VSP
88/2011
Trnavský samosprávny kraj 524 135,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest v okrese Galanta, Hlohovec
03312 - VSP
88/2011
Trnavský samosprávny kraj 1 548 424,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest v okrese Senica
05527 - VSP
141/2011
Slovenská správa ciest 5 794 626,00 EUR bez DPH Cesta I/75 Galanta - obchvat, 2. stavba
03810 - VUP
101/2011
Mesto Spišská Nová Ves 1 379 105,00 EUR bez DPH Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi - III. etapa
04091 - VUP
108/2011
Obec Klátova Nová Ves 519 007,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Klátová Nová Ves
05420 - VSP
139/2011
Slovenská správa ciest 1 111 087,00 EUR bez DPH Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC.
05420 - VSP
139/2011
Slovenská správa ciest 898 641,00 EUR bez DPH Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC.Výpis spoločností bez obstarávaní