SK|EN

napríklad Štefan Kysel alebo Ján Havlát

Hervé Duchâtel

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 68 251 385,34  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2009
 
1 946 064,00
2010
 
12 451 021,84
2011
 
8 875 645,83
2012
 
19 238 838,83
2013
 
3 589 314,17
2014
 
16 945 234,67
2015
 
5 205 266,00
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. 68 251 385,34 1 946 064,00 12 451 021,84 8 875 645,83 19 238 838,83 3 589 314,17 16 945 234,67 5 205 266,00
Člen dozorného orgánu >>
Člen dozorného orgánu >>
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
Hraničná 12, Bratislava, 82105, Slovenská republika
IČO 35740655
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
12342 - VSP
113/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 963 852,00 EUR bez DPH Bardejov ochrana pred povodňami na rieke Topľa
14030 - VBP
134/2015
Žilinská univerzita v Žiline 45 651,00 EUR bez DPH Výstavba výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline - SO
14031 - VBP
134/2015
Žilinská univerzita v Žiline 195 763,00 EUR bez DPH Výstavba výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (strešný rošt)
25519 - VSP
206/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 497 000,00 EUR s DPH Prístavba a modernizáciqa Hasičskej stanice OR HaZZ v Revúcej
13363 - VSP
144/2013
Obec Smižany 242 760,00 EUR s DPH Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ na ulici Ružovej v Smižanoch SO 01
9854 - VSP
107/2014
Žilinská univerzita v Žiline 5 892 079,00 EUR bez DPH Výstavba výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline
6592 - VUP
80/2014
Prešovská univerzita v Prešove 2 796 000,00 EUR s DPH Dostavba priestorov FM PU v Prešove
4596 - VSP
65/2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 8 308 989,00 EUR bez DPH Kráľovský Chlmec – kanalizácia a intenzifikácia ČOV
19053 - VSP
232/2013
Obec Bátka 809 300,00 EUR s DPH Kanalizácia a ČOV Bátka
17820 - VSP
211/2013
Mesto Svit 491 783,00 EUR s DPH Budova SOŠ – prestavba na MsÚ Svit
16263 - VSP
195/2013
Prešovský samosprávny kraj 770 000,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Ľubovnianskeho múzea- hradu v Starej Ľubovni
15429 - VSP
178/2013
Obec Kysucký Lieskovec 480 033,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Kysucký Lieskovec.
12013 - VUP
132/2013
NEMOCNICA Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. 764 700,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
2014 - VSP
29/2013
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 265 417,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 759/61, Stropkov
264 - VBP
5/2013
Mesto Snina 181 154,00 EUR s DPH Obnova historickej pamiatky - Kaštieľ Snina - doplňujúce práce
14115 - VSP
224/2012
Mestská časť Bratislava - Rača 312 552,00 EUR bez DPH Obnova MŠ Plickova
14937 - VSP
237/2012
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 845 550,00 EUR bez DPH Recyklačná základňa Košice-Barca - stavebné práce
14160 - VSP
225/2012
Mestská časť Bratislava - Rača 468 991,00 EUR bez DPH Obnova ZŠ Tbiliská
06093 - VUP
104/2012
Obec Družstevná pri Hornáde 9 531 854,00 EUR bez DPH Kanalizácia obcí Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom a výstavba ČOV
05970 - VSP
102/2012
Mesto Prešov 1 424 940,00 EUR bez DPH Prešov - ZŠ Májové námestie (rekonštrukcia).
04946 - VUP
84/2012
Obec Muráň 770 670,00 EUR bez DPH Vybudovanie zberného dvora v obci Muráň
04885 - VUP
83/2012
Obec Oščadnica 605 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Oščadnica - odstránenie havarijného stavu
02379 - VUP
43/2012
Mesto Snina 3 363 426,00 EUR bez DPH Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina
02039 - VUP
37/2012
Mesto Brezová pod Bradlom 643 028,00 EUR s DPH Revitalizácia centra mesta Brezová pod Bradlom
03099 - VUP
53/2012
Trenčiansky samosprávny kraj 1 175 999,00 EUR s DPH Rozšírenie spektra a kvality služieb soc. starostlivosti pre marg. skupiny obyv. Považia v CSS BYSTRIČAN
01969 - VSP
36/2012
Mesto Michalovce 480 000,00 EUR s DPH Regenerácia satelitov centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce.
08084 - VUP
197/2011
Obec Partizánska Ľupča 280 646,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči.
08184 - VUP
199/2011
Mesto Spišská Nová Ves 1 716 845,00 EUR bez DPH IS - vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi
10161 - VUP
230/2011
Mesto Snina 1 150 000,00 EUR bez DPH Obnova historickej pamiatky - Kaštiel Snina
09483 - VUP
220/2011
Technická univerzita vo Zvolene 767 329,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia haly vývojových dielní a laboratórií, Technická univerzita vo Zvolene a Hala vedecko-experimentálnych pracovísk,
05838 - VUP
148/2011
Mesto Bardejov 1 160 019,00 EUR bez DPH Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných v sociálnych zariadeniach, ul. Toplianska, Bardejov
06358 - VUP
161/2011
Obec Smižany 598 993,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Námestia M. Pajdušáka v Smižanoch
04919 - VUP
173/2009
Mesto Bardejov 1 398 899,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ a MŠ pod Vinbargom, Bardejov.
06389 - VUP
218/2009
Obec Budimír 547 165,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej a Materskej školy, Budimír.
01581 - VSP
42/2010
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 417 195,00 EUR bez DPH Košice, KR PZ, rekonštrukcia strechy a zateplenie, I. etapa
02442 - VUP
68/2010
Mesto Vranov nad Topľou 1 027 725,00 EUR s DPH Obnova a rekonštrukcia ZŠ Kukučínova Vranov nad Topľou
05156 - VUP
147/2010
Obec Parchovany 355 810,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a oprava Základnej školy Parchovany
03738 - VUP
106/2010
Mesto Snina 1 209 521,00 EUR s DPH Modernizácia a prístavba ZUŠ v Snine
05347 - VUP
155/2010
Obec Parchovany 398 467,00 EUR bez DPH Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstva Parchovany
04261 - VUP
124/2010
Mestská časť Košice - Krásna 799 999,00 EUR bez DPH Kanalizácia Mestskej časti Košice - Krásna, II. etapa - lokalita Pred mostom.
05174 - VUP
148/2010
Obec Heľpa 785 514,00 EUR bez DPH Regenerácia obce Heľpa
04792 - VUP
137/2010
Obec Heľpa 507 206,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektov Základnej školy Heľpa
03860 - VUP
110/2010
Mesto Nitra 2 958 688,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ, Benkova, Nitra
03798 - VUP
108/2010
Obec Nižný Hrabovec 595 381,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Nižný Hrabovec
05668 - VSP
168/2010
Slovenská technická univerzita v Bratislave 549 980,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, modernizácia stavebných objektov v účelovom zariadení ÚZ Gabčíkovo
05554 - VUP
164/2010
Mesto Svit 775 524,00 EUR bez DPH Revitalizáca verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit.
06948 - VUP
212/2010
Obec Sokoľany 2 565 036,00 EUR bez DPH Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV
06925 - VSP
211/2010
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 578 875,00 EUR s DPH Rekonštrukcia hasičskej stanice Šurany
02678 - VSP
67/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 774 851,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice a OR HaZZ v Levoči
01293 - VUP
36/2011
Mesto Košice 465 140,00 EUR bez DPH Modernizácia Materskej školy Dneperská 8 v Košiciach.
02681 - VSP
67/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 291 725,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia Hasičskej stanice v Raslaviciach
04426 - VUP
115/2011
Mesto Humenné 1 279 931,00 EUR bez DPH Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov Humenné.
04688 - VUP
121/2011
Mesto Stará Turá 489 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará TuráVýpis spoločností bez obstarávaní