Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Roman Kriško

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Rohovce 336, Rohovce, 93030, Slovenská republika

520 858 708,38 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
DataCentrum Cintorínska 5 00151564
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33 00165182
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 31825249
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Národné centrum zdravotníckych informácií Lazaretská 26 00165387
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12 30232295
IBM International Services Centre s.r.o. Vajnorská 100/A 35852631
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1 00306525
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1 30844789
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Generálna prokuratúra SR Štúrova 2 00166481
Slovenská národná knižnica nám. J.C.Hronského 1 36138517
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 00397563
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1 42181810
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Letisko M.R.Štefánika 35778458
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1 00151513
Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 36284831
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tr. A. Hlinku 2 00397482
00399357
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 35823542
Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera Špitálska 35 35719257
Správa zariadení Úradu vlády SR Nám. Slobody 1 00002895
Ústredná knižnica SAV Klemensova 19 00587001
Prešovská univerzita v Prešove Námestie legionárov 3 17070775
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 00164381

Zoznam tendrov

TEMPEST a.s.   Galvaniho 17/B, Bratislava, 82104, Slovenská republika   IČO 31326650

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
419 - VZT 6/2016 DataCentrum 525 725,00 EUR bez DPH Technické vybavenie a softvér
2869 - VSS 24/2016 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 905 275,00 EUR bez DPH Pozáručný autorizovaný servis pre Centrálny Dátový Archív
2168 - VZT 18/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 782,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
2168 - VZT 18/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 200,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
2168 - VZT 18/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 192,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
2168 - VZT 18/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 116 150,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
23835 - VSS 241/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 249 000,00 EUR bez DPH Služby technickej podpory ORACLE 2016
23595 - VSS 238/2015 Trnavská univerzita v Trnave 378 150,00 EUR bez DPH Vybudovanie a doplnenie vybraných systémov v rámci IT prostredia Trnavskej Univerzity
25629 - VBS 256/2015 DataCentrum 629 495,00 EUR bez DPH Podpora prevádzky Informačných technológií DataCentra
23748 - VZS 240/2015 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 195 408,00 EUR bez DPH HW pre potreby ŽSR
24290 - VBS 246/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 845 600,00 EUR bez DPH Update, upgrade vybraných funkcionalít Komplexného informačného systému
23900 - VZT 242/2015 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 235 620,00 EUR bez DPH HW pre potreby ŽSR
22168 - VST 219/2015 DataCentrum 9 747 850,00 EUR bez DPH Technické vybavenie a softvér
16626 - VST 158/2015 Trnavská univerzita v Trnave 6 500 000,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
16833 - VZT 160/2015 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 10 899 758,00 EUR bez DPH „HW pre potreby ŽSR“
18337 - VUS 176/2015 Národné centrum zdravotníckych informácií 4 625 820,00 EUR s DPH Komplexný integrovaný systém pre zabezpečenie servisnej podpory a podpory riadenia prevádzky NZIS
18337 - VUS 176/2015 Národné centrum zdravotníckych informácií 5 008 979,00 EUR s DPH Komplexný integrovaný systém pre zabezpečenie servisnej podpory a podpory riadenia prevádzky NZIS
18763 - VZT 181/2015 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 522 669,00 EUR bez DPH HW pre potreby ŽSR
19875 - VST 195/2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 569 840,00 EUR s DPH Rozšírenie infraštruktúry IKT a modernizácia vnútorného vybavenia učební na UMB v Banskej Bystrici
8980 - VSS 81/2015 IBM International Services Centre s.r.o. 1 395 000,00 EUR bez DPH Výskum v oblasti bezpečnosti prenosu rozsiahlych dát mobilných zariadení a príprava automatizovaných nástrojov
7995 - VST 73/2015 Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 811 000,00 EUR s DPH Technológie pre Vedecké Pracovisko Automatizácie a Informatizácie Výrobných Procesov a Systémov s Laboratóriami
7899 - VST 72/2015 Slovenská technická univerzita v Bratislave 743 000,00 EUR s DPH Softvérové licencie a aplikačné softvéry
6958 - VST 64/2015 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 28 143 956,00 EUR bez DPH „HW pre potreby ŽSR“
31627 - VBS 253/2014 DataCentrum 629 495,00 EUR bez DPH Podpora prevádzky informačných technológií DataCentra
1021 - VZT 11/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 44 000,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
1021 - VZT 11/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 116 150,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
1021 - VZT 11/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 407,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
1021 - VZT 11/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 407 072,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
30318 - VSS 244/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 295 995,00 EUR bez DPH Služby technickej podpory ORACLE
25515 - VST 206/2014 Mesto Komárno 203 200,00 EUR s DPH "Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni mesto
04680 - VNA 134/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 700,00 EUR bez DPH Dokumentácia pre realizáciu projektu Národného systému dopravných informácií
14344 - VSS 135/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 265 223,00 EUR bez DPH Support a update LAN a WAN sietí
15281 - VST 140/2014 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 155 520,00 EUR bez DPH Rozšírenie počtu licencií Symantec NetBackup vrátane ich technickej podpory.
15278 - VST 140/2014 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 109 748,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb
13359 - VST 144/2013 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 65 185,00 EUR bez DPH Rozširovanie vzdialeného prístupu k IS prostredníctvom produktov RSA
5630 - VZT 72/2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 30 684,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie
19902 - VSS 168/2014 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 240 173,00 EUR s DPH Softvérové vybavenie podateľne, registratúry a archívu.
19102 - VUT 233/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 262 324 930,00 EUR bez DPH Technické zariadenia
21185 - VST 177/2014 Generálna prokuratúra SR 1 595 800,00 EUR bez DPH Dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií v rámci projektu Elektronické služby
16333 - VSS 196/2013 Slovenská národná knižnica 27 000,00 EUR s DPH SLUŽBY ÚDRŽBY A OPRÁV ZARIADENÍ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
18481 - VST 222/2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 247 838,00 EUR bez DPH Obstaranie softvérových licencií HP pre potreby projektu ITSM2 s jednoročnou technickou podporou
20178 - VST 252/2013 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 109 748,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - 7.,
21186 - VST 177/2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave 735 000,00 EUR s DPH Informačno-komunikačné technológie (IKT)
8261 - VSS 94/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 560 000,00 EUR bez DPH Prevádzka informačných systémov NDS
9572 - VST 105/2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 407 500,00 EUR bez DPH Centrálny nákup IKT a SW pre potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SRČasť
7655 - VST 89/2014 DataCentrum 1 598 815,00 EUR bez DPH Hardvér pre ITMS a ISUF
7299 - VUS 86/2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 29 511 840,00 EUR s DPH Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave
5853 - VZT 74/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 184 456,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
5521 - VZT 72/2014 Žilinská univerzita v Žiline 26 321,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
4983 - VBS 68/2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 111 600,00 EUR bez DPH Správa, prevádzka, údržba, vývoj a rozvoj centrálneho registra systému Digitálny tachograf.
910 - VZT 12/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 580 750,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft
910 - VZT 12/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 873,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft
910 - VZT 12/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 73 707,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft
910 - VZT 12/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 195 200,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft
19200 - VST 235/2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14 695 000,00 EUR bez DPH Informačno-komunikačné technológie (IKT)
20010 - VBS 250/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 464 000,00 EUR bez DPH Rezervy na nájmy a migrácia IFRS
18230 - VZT 218/2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 214 368,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie
18230 - VZT 218/2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 36 150,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie
17213 - VST 204/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 195 200,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
17213 - VST 204/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 73 707,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
17213 - VST 204/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 873,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
17213 - VST 204/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 184 456,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
17213 - VST 204/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 580 750,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
18230 - VZT 218/2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 163 010,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie
16169 - VBS 193/2013 Trnavská univerzita v Trnave 0,00 EUR bez DPH Servisné činnosti súvisiace s podporou a údržbou systémov Novell IDM, RayMote W*Admin, Symantec
6312 - VZT 79/2013 Žilinská univerzita v Žiline 15 123,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
5713 - VBS 73/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 950 000,00 EUR bez DPH Rozvoj KIS-IFRS
3933 - VSS 52/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 375 500,00 EUR bez DPH Servis a oprava hardvéru
2088 - VZT 30/2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 235 084,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie
742 - VBS 12/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 832 492,00 EUR bez DPH Služby technickej podpory licencií
15492 - VST 244/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 76 204,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
13891 - VRS 221/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 139 998,00 EUR bez DPH Support IronMail, WebWasher, Sidewinder, CommandCenter
14560 - VBS 231/2012 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 360 000,00 EUR s DPH Integrovaný systém vydávania unifikovaných kariet
11397 - VST 188/2012 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 9 990,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
09495 - VSS 154/2012 Generálna prokuratúra SR 332 128,00 EUR bez DPH POSKYTOVANIE SLUŽIEB TECHNICKEJ A PREVÁDZKOVEJ PODPORY NA KOMPONENTY IKT INFRAŠTRUKTÚRY GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR
06508 - VBS 111/2012 Generálna prokuratúra SR 162 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej a systémovej podpory pre Romboid
05054 - VZT 86/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 225 715,00 EUR bez DPH Aktívne sieťové prvky a sieťové technológie a súvisiace služby
04381 - VZT 73/2012 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 30 862,00 EUR bez DPH Výpoctová technika, informacno-komunikacné technológie
03618 - VST 61/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 592 928,00 EUR bez DPH Nákup softvérových licencií HP SM v 9.2 pre potreby projektu ITSM2 pre DR SR a CR
01810 - VBS 33/2012 Generálna prokuratúra SR 39 000,00 EUR bez DPH Dodatok č.1 k zmluve na dodávku CMS systému Romboid
00827 - VST 15/2012 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 345 491,00 EUR bez DPH Doplnenie siete SACON-IP o aktívne sieťové prvky
00245 - VZT 5/2012 DataCentrum 199 909,00 EUR bez DPH Hardvér, softvér a súvisiace služby pre kontinuálny rozvoj komunikačno-technologickej infraštruktúry DataCentra
00645 - VZT 12/2012 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 51 973,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie
10349 - VST 233/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 163 040,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
10349 - VST 233/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 95 920,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
10100 - VST 229/2011 Generálna prokuratúra SR 95 225,00 EUR bez DPH Inovácia databázového prostredia pre potreby aplikácií IS na RT GP SR
08852 - VZT 209/2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 10 486,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie.
08852 - VZT 209/2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 60 322,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie.
08781 - VBS 208/2011 Generálna prokuratúra SR 87 824,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej a systémovej podpory pre podporované existujúce softwerové počítačové programové vybavenie Sybase Adaptive
08782 - VBS 208/2011 Generálna prokuratúra SR 94 926,00 EUR bez DPH Upgrade Romboid - softvér pre skenovacie pracovisko
06447 - VST 163/2011 Žilinská univerzita v Žiline 265 995,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
05759 - VST 146/2011 Slovenská technická univerzita v Bratislave 2 468 689,00 EUR bez DPH II. etapa modernizácie IKT, sieti a prístrojovej techniky.
00119 - VST 6/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 573 240,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
01544 - VBS 55/2009 Úrad vlády Slovenskej republiky 59 999,00 EUR bez DPH Zabezpečenie prevádzky a aktualizácia obsahu internetovej stránky www.euroinfo.gov.sk.
04915 - VSS 173/2009 Generálna prokuratúra SR 80 918,00 EUR bez DPH Migrácia serverov RT GP SR na nové centralizované úložisko dát - vybudovanie SAN.
01822 - VST 77/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 5 000 000,00 SK bez DPH Nákup serverov.
01947 - VBS 82/2008 Generálna prokuratúra SR 3 700 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie technickej a prevádzkovej podpory pre serverový komplex SUN cluster GP SR.
01474 - VBS 60/2008 Úrad vlády Slovenskej republiky 2 124 550,00 SK bez DPH Prevádzka a obsah internetovej stránky www.euroinfo.gov.sk
02289 - VSS 99/2008 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 650 000,00 SK bez DPH Predĺženie technickej podpory pre produkty Secure Computing a dodávka ďalších produktov Secure Computing.
02136 - VST 91/2008 Generálna prokuratúra SR 5 672 268,00 SKK bez DPH Nákup serverov pre Register trestov GP SR.
03826-VST 60/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 0,00 bez DPH Dodávka aktívnych prvkov počítačových sietí.
01967 - VBS 83/2008 DataCentrum 16 000 000,00 SKK bez DPH Realizácia diela Systému podpory a prevádzky IT.
05097 - VBT 80/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 956 850,00 SK bez DPH Dodávka aktívnych prvkov počítačových sietí.
00964 - VST 41/2007 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 8 300 000,00 SKK bez DPH Kúpa softvéru zálohovania, softvéru na zabezpečenie vysokej dostupnosti a softvérového
01262 - VBS 55/2007 Úrad vlády Slovenskej republiky 2 240 635,00 SKK bez DPH Prevádzka a obsah internetovej stránky www.euroinfo.gov.sk.
00946 - VBT 13/2006 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 769 440,00 SK bez DPH Dodávka komponentov VT.
08411 - VBT 124/2005 61 709,00 SK bez DPH Dodávka aktívnych prvkov počítačových sietí.
01427 - VST 19/2006 Univerzita Komenského v Bratislave 735 260,00 SK bez DPH Aktívne prvky pre optický backbone.
01642 - VRT 22/2006 Bratislavská teplárenská, a.s. 8 735 422,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, dohľadového systému na lokálnu počítačovú sieť
02428 - VST 102/2007 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 33 594 000,00 SKK bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia počítačových zariadení.
08821 - VST 129/2005 Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera 1 573 325,00 SK bez DPH Elektronický dochádzkový systém.
03512 - VST 149/2007 Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 500 000,00 SKK bez DPH Dodávka a inštalácia počítačových zariadení.
04923 - VBS 208/2007 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 16 000 000,00 SKK bez DPH Poskytovanie technickej a servisnej podpory pre zariadenia dodané s projektom "Informatizácia knižníc".
04834 - VST 205/2007 Správa zariadení Úradu vlády SR 4 411 765,00 SKK bez DPH Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti Ústredného portálu verejnej správy.
05232 - VSS 222/2007 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 000 000,00 SK bez DPH Vytvorenie a prevádzka internetovej stránky o zavedení eura v Slovenskej republike.
05506 - VNA 232/2007 DataCentrum 5 000,00 SKK bez DPH Návrh systému prevádzky IT služieb.
05432 - VBT 230/2007 Ústredná knižnica SAV 2 100 000,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
16943 - VRS 232/2005 Bratislavská teplárenská, a.s. 6 910 192,00 SK bez DPH Dodávka komplexných služieb a prác zabezpečujúcich komplexnú ochranu aktív spoločnosti
09735 - VST 216/2006 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 5 000 000,00 SKK bez DPH Nákup modulárneho prepínača lokálnej počítačovej siete vrátane inštalácie.
09236 - VST 201/2006 Generálna prokuratúra SR 4 600 000,00 SKK bez DPH 9 serverov pre KP a GP.
18540 - VBS 250/2005 Úrad vlády Slovenskej republiky 2 224 550,00 SK bez DPH Prevádzka a obsah internetovej stránky www.euroinfo.gov.sk.
18516 - VBT 250/2005 Ekonomická univerzita v Bratislave 51 892,00 SK bez DPH Dodávka aktívnych prvkov počítačových sietí.
05343 - VST 188/2009 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 532 981,00 EUR bez DPH Výpočtová technika IKT.
00081 - VZT 5/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 100 673,00 EUR s DPH Výpočtová technika, informačno - komunikačné technológie.
00081 - VZT 5/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 127 462,00 EUR s DPH Výpočtová technika, informačno - komunikačné technológie.
07766 - VST 249/2009 Generálna prokuratúra SR 129 604,00 EUR bez DPH Rozšírenie systému zálohovania na platforme Veritas NetBackup.
06506 - VST 220/2009 DataCentrum 5 600 000,00 EUR bez DPH Hardvér, softvér a súvisiace služby pre kontinuálny rozvoj komunikačno-technologickej infraštruktúry DataCentra.
07438 - VSS 245/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 920 934,00 EUR bez DPH Dodávka systému centrálneho dátového úložiska, zálohovania a s tým súvisiacich služieb.
00081 - VZT 5/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 128 592,00 EUR s DPH Výpočtová technika, informačno - komunikačné technológie.
01227 - VST 30/2010 Prešovská univerzita v Prešove 2 671 712,00 EUR s DPH Modernizácia IKT infraštruktúry objektov Prešovskej univerzity v Prešove.
03694 - VBS 104/2010 Generálna prokuratúra SR 122 160,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej a prevádzkovej podpory pre podporované existujúce produkty technického vybavenia na GP SR
03345 - VUS 93/2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 992 390,00 EUR s DPH Realizácia opatrení na zabezpečenie súladu so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
03021 - VUT 84/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 210 000,00 EUR bez DPH Aktívne sieťové prvky a súvisiace služby
02089 - VBS 59/2010 Úrad vlády Slovenskej republiky 54 154,00 EUR bez DPH Zabezpečenie prevádzky a aktualizácia obsahu internetovej stránky "www.euroinfo.gov.sk"
02406 - VZT 67/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 55 605,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno - komunikačné technológie.
04248 - VST 124/2010 Prešovská univerzita v Prešove 3 019 680,00 EUR s DPH Druhá etapa modernizácie hmotnej infraštruktúry a IKT systémov Prešovskej univerzity.
04540 - VZT 130/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 23 800,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie.
05390 - VBS 156/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 4 500 000,00 EUR bez DPH Dokumentácia pre realizáciu projektu Národného systému dopravných informácií
04504 - VBS 129/2010 Generálna prokuratúra SR 226 200,00 EUR bez DPH Dodávka licencie Sybase iQ Enterprise Edition pre reportovací modul IS Patrícia
04089 - VBS 118/2010 Generálna prokuratúra SR 87 824,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej a systémovej podpory pre existujúci SW na GP SR
05939 - VSS 180/2010 Generálna prokuratúra SR 683 313,00 EUR bez DPH Aktualizácia a rozšírenie prostredia pre komunikáciu a spoluprácu
05681 - VZT 168/2010 DataCentrum 2 021 679,00 EUR bez DPH Hardvér, softvér a súvisiace služby pre kontinuálny rozvoj komunikačno-technologickej infraštruktúry DataCentra
06324 - VZT 194/2010 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 10 665,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie.
06391 - VBS 196/2010 DataCentrum 3 950 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie podpory a rozvoja kľúčových technológií riadenia prevádzky a podpornej infraštruktúry pre systémy riadenia
00138 - VZT 5/2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 12 247,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno - komunikačné technológie.
00138 - VZT 5/2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 33 979,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno - komunikačné technológie.
07950 - VSS 239/2010 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 360 756,00 EUR bez DPH Implementácia systému na dohľad a monitorovanie infraštruktúry IT
00050 - VZT 2/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 825 626,00 EUR bez DPH Aktívne sieťové prvky a sieťové súvisiace služby
00732 - VST 19/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 439,00 EUR bez DPH Dodávka počítačového zariadenia a zariadenia súvisiaceho s počítačmi, serverov a s tým súvisiacich služieb.
01266 - VZT 35/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 825 626,00 EUR bez DPH Aktívne sieťové prvky a sieťové súvisiace služby
03738 - VSS 99/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 929 400,00 EUR bez DPH Prevádzka informačných systémov NDS
04778 - VBS 123/2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 773 000,00 EUR bez DPH Komplexné zabezpečenie rozvoja, optimalizácie a integrácie informačných systémov Digitálny tachograf a Kvalifikačná karta
04025 - VST 107/2011 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 800,00 EUR bez DPH Implementácia systému pre prístup používateľov k IS NBS cez Internet.

VT Group, a. s.   Galvaniho 17/B, Bratislava, 82104, Slovenská republika   IČO 45580561

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
24482 - VBS 248/2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3 055 365,00 EUR bez DPH Zabezpečenie servisu a podpory digitalizačných zariadení - knižné skenery pre Slovenskú národnú knižnicu
7192 - VBS 66/2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 476 017,00 EUR bez DPH Zabezpečenie servisu digitalizačných zariadení – knižné skenery 4DigitBooks pre Slovenskú národnú knižnicu v
4506 - VBS 64/2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 316 142,00 EUR bez DPH Pravidelný servis digitalizačných zariadení Witikon a Cruse Museum Scanner pre potreby Múzea SNP
05017 - VUT 143/2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 41 000 000,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a budovanie dátových skladov

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
Tempest IT services a. s. Galvaniho 17/B, Bratislava, 82104, Slovenská republika 45282234