SK|EN

napríklad Karol Morár alebo Róbert Zemanek

Ing. Roman Kriško

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 520 858 708,38  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
390 975,17
2006
 
691 765,32
2007
 
2 560 957,31
2008
 
1 233 048,46
2009
 
7 897 676,00
2010
 
74 223 250,12
2011
 
9 757 544,00
2012
 
7 006 198,00
2013
 
286 839 598,00
2014
 
45 538 655,83
2015
 
76 990 716,17
2016
 
7 728 324,00
TEMPEST a.s. 475 011 184,38 390 975,17 691 765,32 2 560 957,31 1 233 048,46 7 897 676,00 33 223 250,12 9 757 544,00 7 006 198,00 286 839 598,00 44 222 513,83 73 459 334,17 7 728 324,00
Predstaventvo >>
VT Group, a. s. 45 847 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 316 142,00 3 531 382,00 0,00
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


TEMPEST a.s.
Galvaniho 17/B, Bratislava, 82104, Slovenská republika
IČO 31326650
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2869 - VSS
24/2016
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 905 275,00 EUR bez DPH Pozáručný autorizovaný servis pre Centrálny Dátový Archív
2168 - VZT
18/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 116 150,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
2168 - VZT
18/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 192,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
2168 - VZT
18/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 782,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
2168 - VZT
18/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 200,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
419 - VZT
6/2016
DataCentrum 525 725,00 EUR bez DPH Technické vybavenie a softvér
23595 - VSS
238/2015
Trnavská univerzita v Trnave 378 150,00 EUR bez DPH Vybudovanie a doplnenie vybraných systémov v rámci IT prostredia Trnavskej Univerzity
23748 - VZS
240/2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 195 408,00 EUR bez DPH HW pre potreby ŽSR
23900 - VZT
242/2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 235 620,00 EUR bez DPH HW pre potreby ŽSR
24290 - VBS
246/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 845 600,00 EUR bez DPH Update, upgrade vybraných funkcionalít Komplexného informačného systému
25629 - VBS
256/2015
DataCentrum 629 495,00 EUR bez DPH Podpora prevádzky Informačných technológií DataCentra
23835 - VSS
241/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 249 000,00 EUR bez DPH Služby technickej podpory ORACLE 2016
22168 - VST
219/2015
DataCentrum 9 747 850,00 EUR bez DPH Technické vybavenie a softvér
16626 - VST
158/2015
Trnavská univerzita v Trnave 6 500 000,00 EUR bez DPH Počítačové zostavy a komponenty výpočtovej techniky
16833 - VZT
160/2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 10 899 758,00 EUR bez DPH „HW pre potreby ŽSR“
19875 - VST
195/2015
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 569 840,00 EUR s DPH Rozšírenie infraštruktúry IKT a modernizácia vnútorného vybavenia učební na UMB v Banskej Bystrici
18763 - VZT
181/2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 522 669,00 EUR bez DPH HW pre potreby ŽSR
18337 - VUS
176/2015
Národné centrum zdravotníckych informácií 4 625 820,00 EUR s DPH Komplexný integrovaný systém pre zabezpečenie servisnej podpory a podpory riadenia prevádzky NZIS
18337 - VUS
176/2015
Národné centrum zdravotníckych informácií 5 008 979,00 EUR s DPH Komplexný integrovaný systém pre zabezpečenie servisnej podpory a podpory riadenia prevádzky NZIS
8980 - VSS
81/2015
IBM International Services Centre s.r.o. 1 395 000,00 EUR bez DPH Výskum v oblasti bezpečnosti prenosu rozsiahlych dát mobilných zariadení a príprava automatizovaných nástrojov
7995 - VST
73/2015
Slovenská technická univerzita v Bratislave 3 811 000,00 EUR s DPH Technológie pre Vedecké Pracovisko Automatizácie a Informatizácie Výrobných Procesov a Systémov s Laboratóriami
6958 - VST
64/2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 28 143 956,00 EUR bez DPH „HW pre potreby ŽSR“
7899 - VST
72/2015
Slovenská technická univerzita v Bratislave 743 000,00 EUR s DPH Softvérové licencie a aplikačné softvéry
30318 - VSS
244/2014
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 295 995,00 EUR bez DPH Služby technickej podpory ORACLE
1021 - VZT
11/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 44 000,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
1021 - VZT
11/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 407 072,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
1021 - VZT
11/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 116 150,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
1021 - VZT
11/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 407,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
31627 - VBS
253/2014
DataCentrum 629 495,00 EUR bez DPH Podpora prevádzky informačných technológií DataCentra
25515 - VST
206/2014
Mesto Komárno 203 200,00 EUR s DPH "Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni mesto
04680 - VNA
134/2010
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 700,00 EUR bez DPH Dokumentácia pre realizáciu projektu Národného systému dopravných informácií
15278 - VST
140/2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 109 748,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb
15281 - VST
140/2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 155 520,00 EUR bez DPH Rozšírenie počtu licencií Symantec NetBackup vrátane ich technickej podpory.
14344 - VSS
135/2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 265 223,00 EUR bez DPH Support a update LAN a WAN sietí
13359 - VST
144/2013
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 65 185,00 EUR bez DPH Rozširovanie vzdialeného prístupu k IS prostredníctvom produktov RSA
5630 - VZT
72/2013
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 30 684,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie
19102 - VUT
233/2013
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 262 324 930,00 EUR bez DPH Technické zariadenia
16333 - VSS
196/2013
Slovenská národná knižnica 27 000,00 EUR s DPH SLUŽBY ÚDRŽBY A OPRÁV ZARIADENÍ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
21186 - VST
177/2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave 735 000,00 EUR s DPH Informačno-komunikačné technológie (IKT)
21185 - VST
177/2014
Generálna prokuratúra SR 1 595 800,00 EUR bez DPH Dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií v rámci projektu Elektronické služby
18481 - VST
222/2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 247 838,00 EUR bez DPH Obstaranie softvérových licencií HP pre potreby projektu ITSM2 s jednoročnou technickou podporou
19902 - VSS
168/2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 240 173,00 EUR s DPH Softvérové vybavenie podateľne, registratúry a archívu.
20178 - VST
252/2013
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 109 748,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - 7.,
9572 - VST
105/2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 407 500,00 EUR bez DPH Centrálny nákup IKT a SW pre potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SRČasť
8261 - VSS
94/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 560 000,00 EUR bez DPH Prevádzka informačných systémov NDS
7299 - VUS
86/2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 29 511 840,00 EUR s DPH Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave
7655 - VST
89/2014
DataCentrum 1 598 815,00 EUR bez DPH Hardvér pre ITMS a ISUF
5521 - VZT
72/2014
Žilinská univerzita v Žiline 26 321,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
5853 - VZT
74/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 184 456,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
4983 - VBS
68/2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 111 600,00 EUR bez DPH Správa, prevádzka, údržba, vývoj a rozvoj centrálneho registra systému Digitálny tachograf.
910 - VZT
12/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 195 200,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft
910 - VZT
12/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 580 750,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft
910 - VZT
12/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 873,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft
910 - VZT
12/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 73 707,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft
20010 - VBS
250/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 464 000,00 EUR bez DPH Rezervy na nájmy a migrácia IFRS
19200 - VST
235/2013
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14 695 000,00 EUR bez DPH Informačno-komunikačné technológie (IKT)
18230 - VZT
218/2013
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 214 368,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie
17213 - VST
204/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 195 200,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
17213 - VST
204/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 73 707,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
17213 - VST
204/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 873,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
17213 - VST
204/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 580 750,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
18230 - VZT
218/2013
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 163 010,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie
18230 - VZT
218/2013
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 36 150,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie
17213 - VST
204/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 184 456,00 EUR bez DPH Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft, Symantec
16169 - VBS
193/2013
Trnavská univerzita v Trnave 0,00 EUR bez DPH Servisné činnosti súvisiace s podporou a údržbou systémov Novell IDM, RayMote W*Admin, Symantec
6312 - VZT
79/2013
Žilinská univerzita v Žiline 15 123,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
5713 - VBS
73/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 950 000,00 EUR bez DPH Rozvoj KIS-IFRS
3933 - VSS
52/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 375 500,00 EUR bez DPH Servis a oprava hardvéru
2088 - VZT
30/2013
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 235 084,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie
742 - VBS
12/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 832 492,00 EUR bez DPH Služby technickej podpory licencií
15492 - VST
244/2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 76 204,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
13891 - VRS
221/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 139 998,00 EUR bez DPH Support IronMail, WebWasher, Sidewinder, CommandCenter
14560 - VBS
231/2012
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 360 000,00 EUR s DPH Integrovaný systém vydávania unifikovaných kariet
11397 - VST
188/2012
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 9 990,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
09495 - VSS
154/2012
Generálna prokuratúra SR 332 128,00 EUR bez DPH POSKYTOVANIE SLUŽIEB TECHNICKEJ A PREVÁDZKOVEJ PODPORY NA KOMPONENTY IKT INFRAŠTRUKTÚRY GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR
06508 - VBS
111/2012
Generálna prokuratúra SR 162 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej a systémovej podpory pre Romboid
04381 - VZT
73/2012
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 30 862,00 EUR bez DPH Výpoctová technika, informacno-komunikacné technológie
05054 - VZT
86/2012
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 225 715,00 EUR bez DPH Aktívne sieťové prvky a sieťové technológie a súvisiace služby
03618 - VST
61/2012
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 592 928,00 EUR bez DPH Nákup softvérových licencií HP SM v 9.2 pre potreby projektu ITSM2 pre DR SR a CR
01810 - VBS
33/2012
Generálna prokuratúra SR 39 000,00 EUR bez DPH Dodatok č.1 k zmluve na dodávku CMS systému Romboid
00645 - VZT
12/2012
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 51 973,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie
00245 - VZT
5/2012
DataCentrum 199 909,00 EUR bez DPH Hardvér, softvér a súvisiace služby pre kontinuálny rozvoj komunikačno-technologickej infraštruktúry DataCentra
00827 - VST
15/2012
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 345 491,00 EUR bez DPH Doplnenie siete SACON-IP o aktívne sieťové prvky
08852 - VZT
209/2011
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 10 486,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie.
10349 - VST
233/2011
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 95 920,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
10349 - VST
233/2011
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 163 040,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky.
08781 - VBS
208/2011
Generálna prokuratúra SR 87 824,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej a systémovej podpory pre podporované existujúce softwerové počítačové programové vybavenie Sybase Adaptive
08852 - VZT
209/2011
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 60 322,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie.
10100 - VST
229/2011
Generálna prokuratúra SR 95 225,00 EUR bez DPH Inovácia databázového prostredia pre potreby aplikácií IS na RT GP SR
08782 - VBS
208/2011
Generálna prokuratúra SR 94 926,00 EUR bez DPH Upgrade Romboid - softvér pre skenovacie pracovisko
05759 - VST
146/2011
Slovenská technická univerzita v Bratislave 2 468 689,00 EUR bez DPH II. etapa modernizácie IKT, sieti a prístrojovej techniky.
06447 - VST
163/2011
Žilinská univerzita v Žiline 265 995,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a príslušenstvo
00119 - VST
6/2009
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 573 240,00 EUR bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb.
01544 - VBS
55/2009
Úrad vlády Slovenskej republiky 59 999,00 EUR bez DPH Zabezpečenie prevádzky a aktualizácia obsahu internetovej stránky www.euroinfo.gov.sk.
04915 - VSS
173/2009
Generálna prokuratúra SR 80 918,00 EUR bez DPH Migrácia serverov RT GP SR na nové centralizované úložisko dát - vybudovanie SAN.
01474 - VBS
60/2008
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 124 550,00 SK bez DPH Prevádzka a obsah internetovej stránky www.euroinfo.gov.sk
01947 - VBS
82/2008
Generálna prokuratúra SR 3 700 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie technickej a prevádzkovej podpory pre serverový komplex SUN cluster GP SR.
01822 - VST
77/2008
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 5 000 000,00 SK bez DPH Nákup serverov.
02136 - VST
91/2008
Generálna prokuratúra SR 5 672 268,00 SKK bez DPH Nákup serverov pre Register trestov GP SR.
02289 - VSS
99/2008
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 650 000,00 SK bez DPH Predĺženie technickej podpory pre produkty Secure Computing a dodávka ďalších produktov Secure Computing.
01967 - VBS
83/2008
DataCentrum 16 000 000,00 SKK bez DPH Realizácia diela Systému podpory a prevádzky IT.
03826-VST
60/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 0,00 bez DPH Dodávka aktívnych prvkov počítačových sietí.
05097 - VBT
80/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 956 850,00 SK bez DPH Dodávka aktívnych prvkov počítačových sietí.
00964 - VST
41/2007
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 8 300 000,00 SKK bez DPH Kúpa softvéru zálohovania, softvéru na zabezpečenie vysokej dostupnosti a softvérového
00946 - VBT
13/2006
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 769 440,00 SK bez DPH Dodávka komponentov VT.
01262 - VBS
55/2007
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 240 635,00 SKK bez DPH Prevádzka a obsah internetovej stránky www.euroinfo.gov.sk.
01427 - VST
19/2006
Univerzita Komenského v Bratislave 735 260,00 SK bez DPH Aktívne prvky pre optický backbone.
01642 - VRT
22/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 8 735 422,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky, dohľadového systému na lokálnu počítačovú sieť
08411 - VBT
124/2005
61 709,00 SK bez DPH Dodávka aktívnych prvkov počítačových sietí.
08821 - VST
129/2005
Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera 1 573 325,00 SK bez DPH Elektronický dochádzkový systém.
02428 - VST
102/2007
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 33 594 000,00 SKK bez DPH Dodávka, rozvoz a inštalácia počítačových zariadení.
03512 - VST
149/2007
Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 500 000,00 SKK bez DPH Dodávka a inštalácia počítačových zariadení.
04834 - VST
205/2007
Správa zariadení Úradu vlády SR 4 411 765,00 SKK bez DPH Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti Ústredného portálu verejnej správy.
04923 - VBS
208/2007
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 16 000 000,00 SKK bez DPH Poskytovanie technickej a servisnej podpory pre zariadenia dodané s projektom "Informatizácia knižníc".
05232 - VSS
222/2007
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 000 000,00 SK bez DPH Vytvorenie a prevádzka internetovej stránky o zavedení eura v Slovenskej republike.
05432 - VBT
230/2007
Ústredná knižnica SAV 2 100 000,00 SK bez DPH Výpočtová technika.
05506 - VNA
232/2007
DataCentrum 5 000,00 SKK bez DPH Návrh systému prevádzky IT služieb.
16943 - VRS
232/2005
Bratislavská teplárenská, a.s. 6 910 192,00 SK bez DPH Dodávka komplexných služieb a prác zabezpečujúcich komplexnú ochranu aktív spoločnosti
09735 - VST
216/2006
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 5 000 000,00 SKK bez DPH Nákup modulárneho prepínača lokálnej počítačovej siete vrátane inštalácie.
18540 - VBS
250/2005
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 224 550,00 SK bez DPH Prevádzka a obsah internetovej stránky www.euroinfo.gov.sk.
09236 - VST
201/2006
Generálna prokuratúra SR 4 600 000,00 SKK bez DPH 9 serverov pre KP a GP.
18516 - VBT
250/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 51 892,00 SK bez DPH Dodávka aktívnych prvkov počítačových sietí.
05343 - VST
188/2009
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 532 981,00 EUR bez DPH Výpočtová technika IKT.
07438 - VSS
245/2009
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 920 934,00 EUR bez DPH Dodávka systému centrálneho dátového úložiska, zálohovania a s tým súvisiacich služieb.
07766 - VST
249/2009
Generálna prokuratúra SR 129 604,00 EUR bez DPH Rozšírenie systému zálohovania na platforme Veritas NetBackup.
00081 - VZT
5/2010
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 127 462,00 EUR s DPH Výpočtová technika, informačno - komunikačné technológie.
06506 - VST
220/2009
DataCentrum 5 600 000,00 EUR bez DPH Hardvér, softvér a súvisiace služby pre kontinuálny rozvoj komunikačno-technologickej infraštruktúry DataCentra.
00081 - VZT
5/2010
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 100 673,00 EUR s DPH Výpočtová technika, informačno - komunikačné technológie.
00081 - VZT
5/2010
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 128 592,00 EUR s DPH Výpočtová technika, informačno - komunikačné technológie.
01227 - VST
30/2010
Prešovská univerzita v Prešove 2 671 712,00 EUR s DPH Modernizácia IKT infraštruktúry objektov Prešovskej univerzity v Prešove.
02089 - VBS
59/2010
Úrad vlády Slovenskej republiky 54 154,00 EUR bez DPH Zabezpečenie prevádzky a aktualizácia obsahu internetovej stránky "www.euroinfo.gov.sk"
03021 - VUT
84/2010
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 210 000,00 EUR bez DPH Aktívne sieťové prvky a súvisiace služby
02406 - VZT
67/2010
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 55 605,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno - komunikačné technológie.
03345 - VUS
93/2010
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 992 390,00 EUR s DPH Realizácia opatrení na zabezpečenie súladu so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
03694 - VBS
104/2010
Generálna prokuratúra SR 122 160,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej a prevádzkovej podpory pre podporované existujúce produkty technického vybavenia na GP SR
04089 - VBS
118/2010
Generálna prokuratúra SR 87 824,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej a systémovej podpory pre existujúci SW na GP SR
04540 - VZT
130/2010
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 23 800,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie.
05390 - VBS
156/2010
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 4 500 000,00 EUR bez DPH Dokumentácia pre realizáciu projektu Národného systému dopravných informácií
04504 - VBS
129/2010
Generálna prokuratúra SR 226 200,00 EUR bez DPH Dodávka licencie Sybase iQ Enterprise Edition pre reportovací modul IS Patrícia
04248 - VST
124/2010
Prešovská univerzita v Prešove 3 019 680,00 EUR s DPH Druhá etapa modernizácie hmotnej infraštruktúry a IKT systémov Prešovskej univerzity.
06391 - VBS
196/2010
DataCentrum 3 950 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie podpory a rozvoja kľúčových technológií riadenia prevádzky a podpornej infraštruktúry pre systémy riadenia
05939 - VSS
180/2010
Generálna prokuratúra SR 683 313,00 EUR bez DPH Aktualizácia a rozšírenie prostredia pre komunikáciu a spoluprácu
06324 - VZT
194/2010
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 10 665,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno-komunikačné technológie.
05681 - VZT
168/2010
DataCentrum 2 021 679,00 EUR bez DPH Hardvér, softvér a súvisiace služby pre kontinuálny rozvoj komunikačno-technologickej infraštruktúry DataCentra
00732 - VST
19/2011
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 439,00 EUR bez DPH Dodávka počítačového zariadenia a zariadenia súvisiaceho s počítačmi, serverov a s tým súvisiacich služieb.
07950 - VSS
239/2010
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 360 756,00 EUR bez DPH Implementácia systému na dohľad a monitorovanie infraštruktúry IT
00050 - VZT
2/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 825 626,00 EUR bez DPH Aktívne sieťové prvky a sieťové súvisiace služby
00138 - VZT
5/2011
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 12 247,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno - komunikačné technológie.
00138 - VZT
5/2011
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 33 979,00 EUR bez DPH Výpočtová technika, informačno - komunikačné technológie.
01266 - VZT
35/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 825 626,00 EUR bez DPH Aktívne sieťové prvky a sieťové súvisiace služby
04778 - VBS
123/2011
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 773 000,00 EUR bez DPH Komplexné zabezpečenie rozvoja, optimalizácie a integrácie informačných systémov Digitálny tachograf a Kvalifikačná karta
04025 - VST
107/2011
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 800,00 EUR bez DPH Implementácia systému pre prístup používateľov k IS NBS cez Internet.
03738 - VSS
99/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 929 400,00 EUR bez DPH Prevádzka informačných systémov NDS


VT Group, a. s.
Galvaniho 17/B, Bratislava, 82104, Slovenská republika
IČO 45580561
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
24482 - VBS
248/2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3 055 365,00 EUR bez DPH Zabezpečenie servisu a podpory digitalizačných zariadení - knižné skenery pre Slovenskú národnú knižnicu
7192 - VBS
66/2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 476 017,00 EUR bez DPH Zabezpečenie servisu digitalizačných zariadení – knižné skenery 4DigitBooks pre Slovenskú národnú knižnicu v
4506 - VBS
64/2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 316 142,00 EUR bez DPH Pravidelný servis digitalizačných zariadení Witikon a Cruse Museum Scanner pre potreby Múzea SNP
05017 - VUT
143/2010
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 41 000 000,00 EUR bez DPH Výpočtová technika a budovanie dátových skladovVýpis spoločností bez obstarávaní