SK|EN

napríklad Ana Campón Alonso alebo Eva Moricová

Szabolcs István Ferencz

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 989 279 110,87  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
4 289 332,54
2006
 
3 356 072,80
2007
 
75 886 213,53
2008
 
23 798 881,67
2009
 
50 202 996,43
2010
 
41 232 600,24
2011
 
142 341 697,17
2012
 
83 066 683,17
2013
 
161 647 031,33
2014
 
160 339 741,17
2015
 
208 212 903,33
2016
 
34 904 957,50
SLOVNAFT, a.s. 989 279 110,87 4 289 332,54 3 356 072,80 75 886 213,53 23 798 881,67 50 202 996,43 41 232 600,24 142 341 697,17 83 066 683,17 161 647 031,33 160 339 741,17 208 212 903,33 34 904 957,50
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 82412, Slovenská republika
IČO 31322832
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1915 - VZT
16/2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 251 350,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
2028 - VZT
17/2016
Univerzita Komenského v Bratislave 6 339,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty
2030 - VZT
17/2016
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 248 699,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
2304 - VST
19/2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 250 000,00 EUR bez DPH NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY
3249 - VZT
28/2016
Úrad vlády Slovenskej republiky 32 529,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
3234 - VST
28/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17 631 091,00 EUR bez DPH Motorové palivá – nafta a benzín na karty a nafta do nádrží
3244 - VZT
28/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 33 361,00 EUR bez DPH Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby
3238 - VST
28/2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 600 000,00 EUR bez DPH Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej
1509 - VZT
13/2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 220 120,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za
1310 - VST
12/2016
Žilinská univerzita v Žiline 400 000,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty.
1657 - VZT
14/2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 153 050,00 EUR s DPH Palivá
1645 - VZT
14/2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 131 218,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne)
23998 - VZT
243/2015
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 237 824,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
22931 - VZT
229/2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 142 497,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
23069 - VZT
231/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 22 904,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
23069 - VZT
231/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 560,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
23069 - VZT
231/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 235 507,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
23070 - VZT
231/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 791 225,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
22793 - VZT
227/2015
Slovenská pošta, a.s. 797 291,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
22476 - VST
223/2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 304 000,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne)
21869 - VZT
216/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 6 907,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty
13081 - VST
122/2015
Služby mesta Piešťany 450 000,00 EUR bez DPH Nákup a dodávka motorovej nafty do zásobníka
21665 - VZT
214/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 32 992,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
20804 - VST
206/2015
Sociálna poisťovňa 990 090,00 EUR s DPH Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet
20507 - VZT
203/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 425 034,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za
21286 - VZT
210/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 45 411,00 EUR bez DPH Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby
21284 - VZT
210/2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 263 626,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
21073 - VZT
208/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 527 629,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
17035 - VZT
162/2015
Slovenská pošta, a.s. 842 054,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
16834 - VZT
160/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 28 045,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
19981 - VZT
197/2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 500 000,00 EUR s DPH Palivá
17792 - VZT
169/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 964,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
17792 - VZT
169/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 277 997,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
17792 - VZT
169/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 33 007,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
17791 - VZT
169/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 847 888,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
16492 - VZT
157/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 921 878,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
16205 - VZT
154/2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 146 721,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
15011 - VZT
143/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 11 504,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty
14782 - VZT
141/2015
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 222 214,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
15408 - VZT
147/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 46 645,00 EUR bez DPH Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby
15403 - VZT
147/2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 263 300,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
14623 - VZT
140/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 510 854,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za
10750 - VZT
98/2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 91 330,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
10748 - VZT
98/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 898 267,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
13742 - VST
131/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 350 000,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty
13924 - VZT
133/2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 094 027,00 EUR s DPH Palivá
10348 - VZT
95/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 24 604,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
10501 - VZT
96/2015
Slovenská pošta, a.s. 805 641,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
8672 - VZT
78/2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 241 709,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
8535 - VZT
77/2015
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 241 554,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
10226 - VZT
94/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 693,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
10226 - VZT
94/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 185 688,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
8781 - VZT
79/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 263 755,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za
9040 - VZT
82/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 482 870,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
9043 - VZT
82/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 19 456,00 EUR bez DPH Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby
8165 - VZT
74/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 10 528,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
4163 - VUT
37/2015
Solar 2009, a.s. 164 184 467,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb
3787 - VZT
34/2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 126 622,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
4255 - VZT
38/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 348 124,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
2779 - VZT
24/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 742 779,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
2032 - VST
18/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 935 000,00 EUR bez DPH Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby
4048 - VZT
36/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 452 378,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
3934 - VZT
35/2015
Slovenská pošta, a.s. 906 925,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
2162 - VZT
19/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 56 791,00 EUR bez DPH Mazacie oleje, mazivá a s tým súvisiace služby
3776 - VZT
34/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 667,00 EUR bez DPH Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá
4255 - VZT
38/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 24 307,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
4255 - VZT
38/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 12 926,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
3790 - VZT
34/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 46 678,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
2923 - VST
25/2015
Záchranná služba Košice 1 419 588,00 EUR s DPH Pohonné hmoty
2044 - VZT
18/2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 275 811,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
2051 - VZT
18/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 551 604,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za IV.
1019 - VZT
11/2015
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 263 183,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
1023 - VZT
11/2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 832 000,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty
1054 - VZT
11/2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 560 220,00 EUR s DPH Palivá
1221 - VZT
12/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 9 379,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
30741 - VST
247/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 95 000 000,00 EUR bez DPH NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY A DO SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ
28116 - VZT
227/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 462 595,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
26052 - VZT
210/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 023 956,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
26049 - VZT
210/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 66 527,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
26049 - VZT
210/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 299 310,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
26049 - VZT
210/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36 865,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
28110 - VZT
227/2014
Slovenská pošta, a.s. 918 697,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
28117 - VZT
227/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 292 187,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
29264 - VZT
237/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 32 937,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet
23910 - VZT
196/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 9 808,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
24078 - VZT
197/2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 209 312,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
23726 - VZT
195/2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 057 021,00 EUR s DPH Palivá
24903 - VZT
202/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 94 622,00 EUR s DPH Plnenie Rámcovej dohody č.OVO1-2013/000634 na Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá
25816 - VZT
208/2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 290 480,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
24477 - VZT
200/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 709 610,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II.
18961 - VZT
162/2014
Slovenská pošta, a.s. 905 101,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
07025 - VZT
214/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 871,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06998 - VZT
213/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 20 052,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06999 - VZT
213/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 677,00 EUR bez DPH Motorová nafta
07023 - VZT
214/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 32 081,00 EUR bez DPH Motorová nafta
07024 - VZT
214/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17 386,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06996 - VZT
213/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 33 778,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06087 - VZT
154/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 39 144,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06088 - VZT
154/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 569,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06082 - VZT
154/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 979,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06083 - VZT
154/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 50 742,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06080 - VZT
154/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 480,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06081 - VZT
154/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 846,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06079 - VZT
154/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30 500,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06086 - VZT
154/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 88 851,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06084 - VZT
154/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25 953,00 EUR bez DPH Motorová nafta - na karty na čerpacích staniciach dodávateľa
06085 - VZT
154/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 37 315,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06995 - VZT
213/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 75 881,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06993 - VZT
213/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28 974,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06992 - VZT
213/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 157,00 EUR bez DPH Motorová nafta
17784 - VST
155/2014
Národná transfúzna služba SR 293 032,00 EUR s DPH Dodávka pohonných hmôt pre potreby Národnej transfúznej služby SR
06997 - VZT
213/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 46 208,00 EUR bez DPH Motorová nafta - na karty na čerpacích staniciach dodávateľa
11595 - VST
119/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 551 995,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet, číslo zákazky v EVO: 02.01
13398 - VST
130/2014
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 850 000,00 EUR bez DPH Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet
14944 - VZT
138/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 421 819,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží,palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - za II.
463 - VZT
9/2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 632 652,00 EUR s DPH Palivá
8302 - VZT
105/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 788 183,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
8237 - VZT
104/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 454 588,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
5627 - VZT
72/2013
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 68 119,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty
5340 - VZT
69/2013
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 199 950,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
8302 - VZT
105/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 421 405,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
8302 - VZT
105/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 069 403,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
8302 - VZT
105/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 495 427,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
8302 - VZT
105/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 050 630,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
15753 - VST
185/2013
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 193 626,00 EUR bez DPH Motorová nafta, benzín UNI 95 s dovozom do benkalorov.
13101 - VZT
140/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 12 027,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
17361 - VZT
152/2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 310 050,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
16450 - VZT
197/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 5 785,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
18765 - VZT
161/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 891 324,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
15865 - VZT
143/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 967 388,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
15866 - VZT
143/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 318 087,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
15866 - VZT
143/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 85 444,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
15866 - VZT
143/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 15 690,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
9243 - VST
102/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 218,00 EUR bez DPH Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá
7517 - VZT
88/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 558 035,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
7519 - VZT
88/2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 266 707,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
13563 - VZT
131/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 11 341,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
8454 - VZT
96/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 132 685,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
7518 - VZT
88/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 158 545,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
7518 - VZT
88/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 39 778,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
13567 - VZT
131/2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 277 237,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
7518 - VZT
88/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 42 461,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
6035 - VZT
75/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 15 779,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
6180 - VZT
76/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 578 538,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - objednávky
6585 - VST
80/2014
Univerzitná nemocnica Bratislava 68 129,00 EUR s DPH Pohonné hmoty pre potreby Univerzitnej nemocnice Bratislava
6348 - VZT
77/2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 221 209,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
4976 - VST
68/2014
Slovenská pošta, a.s. 16 122 000,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet.
5098 - VZT
69/2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 223 000,00 EUR s DPH Palivá
1949 - VST
28/2014
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 249 455,00 EUR bez DPH Kreditné karty na čerpanie pohonných hmôt
1724 - VZT
23/2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 307 577,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
2216 - VZT
34/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 431 329,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
1212 - VZT
14/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 488 607,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - objednávky
1206 - VZT
14/2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 302 612,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
250 - VST
7/2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 4 377 030,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
1572 - VZT
19/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 836 108,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
1463 - VST
17/2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 359 249,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
1508 - VZT
18/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 445 956,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
566 - VST
10/2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 350 000,00 EUR bez DPH Pohonné látky MH SR
795 - VZT
11/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 10 459,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
1508 - VZT
18/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 56 874,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
358 - VZT
8/2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 490 815,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty
1508 - VZT
18/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 35 565,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
19046 - VST
232/2013
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 501 619,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt
18761 - VZT
227/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 625 810,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
18860 - VST
229/2013
Nemocnice s poliklinikami n.o. 160 700,00 EUR bez DPH Dodávka PHM / motorového benzínu a nafty pre potreby nemocnice v Leviciach a
18860 - VST
229/2013
Nemocnice s poliklinikami n.o. 183 850,00 EUR bez DPH Dodávka PHM / motorového benzínu a nafty pre potreby nemocnice v Leviciach a
18293 - VZT
219/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 81 472,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
18150 - VZT
216/2013
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 319 777,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
18293 - VZT
219/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 92 109,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
18293 - VZT
219/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 233 097,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
17236 - VZT
204/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 692 828,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby - objednávky
17215 - VST
204/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 155 762,00 EUR s DPH Pohonné hmoty
17100 - VZT
203/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 999 990,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
16537 - VZT
198/2013
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 301 153,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
16536 - VZT
198/2013
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 989 079,00 EUR s DPH Palivá
16109 - VST
192/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 300 608,00 EUR bez DPH Dodanie olejov, vrátane distribučných služieb
16535 - VZT
198/2013
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 174 931,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty
13558 - VSS
147/2013
Ekonomická univerzita v Bratislave 259 175,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok na platobné karty pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
13835 - VZT
153/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 908 476,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
13836 - VZT
153/2013
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 314 668,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
13837 - VZT
153/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 193 105,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
14383 - VZT
162/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 750 609,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
14041 - VZT
157/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 659 113,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby. Objednávky -2.Q.
13837 - VZT
153/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 68 706,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
13837 - VZT
153/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 80 698,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
12685 - VZT
137/2013
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 223 676,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
11945 - VZT
131/2013
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 75 135,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty
6675 - VZT
83/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 521 487,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby.
9416 - VST
117/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 110 181,00 EUR bez DPH Nákup rafinérskych produktov v rámci komplexného palivového, mazivového, olejového a chladiaceho hospodárstva pre
7713 - VST
97/2013
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 207 500,00 EUR s DPH Dodávka motorovej nafty
6497 - VST
81/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 199 000,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu Komenského v Bratislave
7802 - VUT
98/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 79 788 000,00 EUR bez DPH Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet
9417 - VST
117/2013
Technické služby mesta Nová Baňa 67 020,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
7057 - VST
88/2013
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 145 950,00 EUR bez DPH Nákup oleja a aditív pre dopravné prostriedky MHD
7235 - VZT
90/2013
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 290 201,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
8090 - VZT
102/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 167 206,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
6734 - VST
84/2013
Technická univerzita v Košiciach 297 042,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových platobných kariet
8090 - VZT
102/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 47 488,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
8090 - VZT
102/2013
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 11 114,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
6676 - VZT
83/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 719 523,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby
4796 - VST
63/2013
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 129 999,00 EUR bez DPH Dodávka motorového benzínu a nafty pre potreby Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
3820 - VST
50/2013
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 28 039 321,00 EUR bez DPH Palivá
2087 - VZT
30/2013
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 361 550,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
1151 - VZT
17/2013
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 304 813,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
15064 - VST
240/2012
Záchranná služba Košice 1 092 475,00 EUR s DPH Pohonné hmoty pre vozidlá Záchrannej služby Košice.
188 - VZT
4/2013
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 95 322,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty
14659 - VZT
233/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 281 306,00 EUR s DPH Oleje, tuky a špeciálne kvapaliny
14718 - VZT
234/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 74 658,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
13802 - VBT
220/2012
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 000 000,00 EUR bez DPH Platobné karty na bezhotovostný nákup pohonných látok
13869 - VST
221/2012
Správa mestskej zelene v Košiciach 203 045,00 EUR s DPH Pohonné hmoty
13468 - VZT
215/2012
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 405 141,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
14718 - VZT
234/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 80 364,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
12651 - VZT
203/2012
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 235 303,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
12626 - VST
203/2012
Mestské lesy Košice a.s. 150 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrže
13089 - VST
209/2012
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 7 000 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta a pohonné látky
13089 - VST
209/2012
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 7 850 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta a pohonné látky
14839 - VST
236/2012
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 249 930,00 EUR s DPH Pohonné hmoty pre vozidlá EKO VPS
13022 - VZT
208/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 719 266,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby
14718 - VZT
234/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 212 233,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
14719 - VZT
234/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 225 857,00 EUR s DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
14770 - VZT
235/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 27 660,00 EUR s DPH Oleje a prevádzkové látky
12063 - VZT
198/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 67 285,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
10940 - VZT
182/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 736 442,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby
11350 - VZT
187/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 113 306,00 EUR s DPH Oleje, tuky a špeciálne kvapaliny
11400 - VZT
188/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 952,00 EUR s DPH Oleje a prevádzkové látky
09934 - VST
162/2012
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 442 362,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
09839 - VZT
160/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 73 619,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
09839 - VZT
160/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 231 317,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
09839 - VZT
160/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 52 261,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
09838 - VZT
160/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 017 324,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
09514 - VZT
154/2012
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 408 890,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
08276 - VZT
136/2012
Technické služby mesta Prešov a.s. 23 114,00 EUR bez DPH Motorová nafta
08180 - VZT
135/2012
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 233 660,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
09055 - VST
147/2012
Technické služby mesta Nová Baňa 67 752,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
05265 - VST
89/2012
Technická univerzita vo Zvolene 156 345,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
07785 - VZT
130/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 64 724,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
05219 - VZT
88/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 5 800 000,00 EUR s DPH Palivá
05298 - VZT
90/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 493 940,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
06084 - VST
104/2012
Nemocnice s poliklinikami n.o. 86 900,00 EUR bez DPH Dodávka PHM / motorového benzínu a nafty pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch
06084 - VST
104/2012
Nemocnice s poliklinikami n.o. 52 500,00 EUR bez DPH Dodávka PHM / motorového benzínu a nafty pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch
05299 - VZT
90/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 88 120,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
05299 - VZT
90/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 86 661,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
05299 - VZT
90/2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 429 315,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
05669 - VZT
96/2012
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 381 849,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
04055 - VZT
67/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 42 202,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
03815 - VST
64/2012
Technické služby mesta Prešov a.s. 270 002,00 EUR bez DPH Motorová nafta
04573 - VZT
76/2012
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 33 598,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
03947 - VST
66/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 749 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby
04889 - VZT
83/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 573 830,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby.
01743 - VST
32/2012
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 2 084 063,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty.
00884 - VST
16/2012
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 212 375,00 EUR bez DPH Motorová nafta, automobilový benzín
01098 - VST
21/2012
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 124 560,00 EUR bez DPH Nákup motorových palív
01013 - VSS
19/2012
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 82 000,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10987 - VZT
244/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 266 985,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
00284 - VST
6/2012
Technické služby mesta Humenné 432 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta
10986 - VZT
244/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 958 996,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
10987 - VZT
244/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 97 704,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
10987 - VZT
244/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 74 392,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
10852 - VST
242/2011
Slovenský pozemkový fond 160 000,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet
00291 - VZT
6/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 88 361,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
10934 - VZT
243/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 49 369,00 EUR s DPH Oleje, tuky a špeciálne kvapaliny
10268 - VZT
232/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 15 224,00 EUR s DPH Oleje a prevádzkové látky
10033 - VST
228/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 619 328,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt a olejov pre čerpacie stanice SSÚD a SSÚR
08664 - VZT
206/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 687 589,00 EUR s DPH Palivá
08735 - VST
207/2011
Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s. 145 098,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt pre čerpacie stanice Regionálnej správy a údržby ciest Komárno a. s.
09063 - VRT
213/2011
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 9 956 310,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty.
08009 - VZT
196/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 72 025,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
07388 - VZT
183/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 68 196,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
06405 - VZT
162/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 52 418,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
07470 - VZT
185/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 29 519,00 EUR s DPH Oleje, tuky a špeciálne kvapaliny
07237 - VST
180/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 70 150,00 EUR bez DPH Oleje a prevádzkové látky
07303 - VZT
181/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 872 051,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
07388 - VZT
183/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 102 262,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
07388 - VZT
183/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 271 543,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
00755 - VST
24/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00755 - VST
24/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 431 521,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00534 - VST
16/2009
Technická univerzita vo Zvolene 41 048,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00536 - VST
16/2009
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 176 748,00 EUR bez DPH Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet.
00755 - VST
24/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 265 551,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00503 - VZT
15/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 396 250,00 EUR bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
00534 - VST
16/2009
Technická univerzita vo Zvolene 128 168,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00755 - VST
24/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 199 164,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00647 - VZT
20/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 12 268,00 EUR bez DPH Nákup pohonných látok - bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 podľa STN EN 228 a
00846 - VZT
27/2009
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 502 093,00 EUR bez DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
00755 - VST
24/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 398 327,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00622 - VZT
18/2009
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 165 796,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží.
00755 - VST
24/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 630 684,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00755 - VST
24/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 232 357,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
01447 - VST
52/2009
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 527 019,00 EUR bez DPH Dodávka PHM - motoroveho benzínu a nafty pre potreby Fakultnej nemocnica, Trnava
00436 - VST
13/2009
Slovenský rozhlas 195 070,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt - motorového benzínu a nafty.
00755 - VST
24/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 365 133,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
01380 - VST
49/2009
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 901 085,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
01355 - VST
48/2009
Slovenský hydrometeorologický ústav 394 045,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt
01048 - VZT
35/2009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 187 631,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
01015 - VST
34/2009
ARRIVA Michalovce, a.s. 4 466 196,00 EUR bez DPH Nákup motorových palív a súvisiace služby.
00501 - VZT
15/2009
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 9 497,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt na platobné karty a nákup do nádrží
00755 - VST
24/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 199 164,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02136 - VZT
75/2009
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 64 004,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží.
00755 - VST
24/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 095 399,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02722 - VZT
95/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25 140,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
03569 - VST
125/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 7 725 220,00 EUR bez DPH Platobné karty na bezhotovostný nákup pohonných hmôt.
02444 - VST
85/2009
Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik 92 400,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nadzemnej nádrže.
03069 - VNS
107/2009
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 0,00 EUR s DPH Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce.
02051 - VZT
72/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 446 352,00 EUR bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta
02753 - VZT
96/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 38 501,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02755 - VZT
96/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 864,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02720 - VZT
95/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 23 866,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02719 - VZT
95/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 331,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
03191 - VST
111/2009
Technické služby mesta Nová Baňa 47 985,00 EUR bez DPH Dodávka motorovej nafty do nadzemnej nádrže PHM.
02721 - VZT
95/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 64 388,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02756 - VZT
96/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 972,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02758 - VZT
96/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 875,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02754 - VZT
96/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17 167,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
02651 - VZT
93/2009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 29 159,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
03199 - VZT
111/2009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 685 575,00 EUR s DPH Palivá.
02757 - VZT
96/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 177,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04560 - VZT
159/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 040,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04738 - VST
166/2009
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 239 191,00 EUR bez DPH Dodávka pohonných hmôt pre potreby Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
04561 - VZT
159/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 866,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04562 - VZT
159/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 272,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04559 - VZT
159/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22 808,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04449 - VST
154/2009
Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s. 162 759,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup motorovej nafty a benzínu.
04097 - VZT
140/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 329 644,00 EUR bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
03851 - VST
133/2009
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 3 123 171,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty.
04299 - VST
147/2009
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 294 298,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok na palivové karty.
03985 - VZT
136/2009
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 83 707,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží.
04610 - VZT
161/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 544,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04558 - VZT
159/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 37 879,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04557 - VZT
159/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 26 282,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04636 - VZT
162/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 128,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
04510 - VST
157/2009
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 208 723,00 EUR bez DPH Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty pre potreby Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice.
04379 - VZT
151/2009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 97 608,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
04611 - VZT
161/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31 616,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
00019-VBT
1/2005
Bratislavská teplárenská, a.s. 3 000 000,00 SK bez DPH Vykurovací olej s obsahom síry do 1 % hmotnosti - 400 ton - ČZ.
00644 - VZT
23/2008
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 726 940,00 SKK bez DPH Motorová nafta do nádrží.
01044 - VBT
39/2008
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 370 033,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
00792-VBS
15/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 23 907,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
01045 - VBT
39/2008
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 568 549,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
01800-VBS
28/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 16 068,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
02425-VBS
38/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 44 118,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
01250-VSS
21/2005
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda 3 019 531,00 SK bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok na platobné karty pre dopravný úsek NsP,
01634-VST
26/2005
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 6 000 000,00 SK bez DPH Platobné karty určené na bezhotovostný nákup pohonných látok a mazacích olejov.
02870-VBS
46/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 35 301,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
01567 - VST
67/2008
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 6 400 000,00 SK bez DPH Nákup pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet.
02053-VBT
33/2005
Slovenská technická univerzita v Bratislave 5 500 000,00 SK bez DPH Motorové palivá.
04551 - VBT
73/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 184 181,00 SK bez DPH Asfalt cestný 70/100.
02228 - VBT
96/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 363 387,00 SKK bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
02261 - VZT
98/2008
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 15 500 000,00 SKK bez DPH Pohonné látky.
03701-VBS
58/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 30 389,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
02095 - VST
89/2008
Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik 4 950 000,00 SK bez DPH Motorová nafta do nadzemnej nádrže.
02399 - VZT
103/2008
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach 4 200 000,00 SK bez DPH Nákup pohonných látok - cca 125 000 litrov motorovej nafty podľa STN EN 590 podpoložka kombinovanej nomenklatúry 27101941.
02378 - VZT
102/2008
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach 15 000 000,00 SKK bez DPH Nákup pohonných hmôt - bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 podľa STN EN 228 a motorová nafta podľa STN EN 590 (ďalej len PHM) na princípe akceptácie palivovej platobnej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmo
02065 - VZT
87/2008
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 12 000 000,00 SKK bez DPH PHM - palivové karty.
02326 - VZT
100/2008
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline 8 000 000,00 SKK bez DPH PHM - palivové platobné karty.
02175 - VZT
93/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 935 963,00 SK s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
04322 - VBS
69/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 48 812,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
05932 - VBT
91/2005
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 7 000 000,00 SK bez DPH Nafta motorová daňovo zvýhodnená.
05094 - VBT
80/2005
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 524 860,00 SK bez DPH Olej motorový.
05107 - VBS
80/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 31 847,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
05857 - VBS
90/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 50 027,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
06104 - VBT
93/2005
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 060,00 SK bez DPH Mazacie oleje.
06257 - VST
95/2005
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 11 291 030,00 SK bez DPH Mazadlá a mazacie prostriedky s rozdelením na deväť častí.
05208 - VBT
82/2005
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 607 500,00 SK bez DPH Technický benzín 90/150.
02795 - VST
123/2008
Záchranná služba Košice 7 000 000,00 SK bez DPH Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty pre potreby Záchrannej služby, Košice.
00270 - VST
11/2007
Technická univerzita vo Zvolene 4 050 000,00 SK bez DPH Dodávka motorovej nafty.
07229 - VST
108/2005
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 000 000,00 SK bez DPH Pohonné látky.
03279 - VZT
141/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 401 954,00 SKK bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
03121 - VZT
136/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 478 376 000,00 SKK s DPH Palivá.
06847 - VBS
102/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 48 532,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
07435 - VST
111/2005
Správa a údržba ciest Dolný Kubín 7 227 500,00 SK bez DPH Dodávka motorovej nafty.
00485 - VUT
18/2007
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 120 000 000,00 SKK s DPH Nákup pohonných látok.
07468 - VBS
111/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 59 080,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
00799 - VBT
34/2007
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 515 908,00 SK bez DPH Motorový nafta na karty.
00798 - VBT
34/2007
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 276 857,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
00750 - VST
32/2007
Slovenský rozhlas 7 300 000,00 SK bez DPH Nákup pohonných látok - motorového benzínu a nafty.
00509 - VST
19/2007
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu 3 175 600,00 SK bez DPH Dodávka PHM.
08440 - VBS
124/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 70 060,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
07903 - VST
117/2005
Martinská teplárenská, a.s. 2 653 848,00 SK bez DPH Motorová nafta.
00904 - VBS
12/2006
Ekonomická univerzita v Bratislave 50 817,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
07924 - VBT
117/2005
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 545 304,00 SK bez DPH Mazivá priemyselné.
01277 - VST
17/2006
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 bez DPH Motorový benzín na karty.
01278 - VST
17/2006
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 bez DPH Motorová nafta na karty.
01369 - VSS
18/2006
Regionálna správa ciest Lučenec 1 344 537,00 SK bez DPH Dodávka kreditných kariet na bezhotovostný nákup pohonných látok na benzín a
01713 - VST
77/2007
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 500 000,00 SK bez DPH Dodávka motorovej nafty do cisternového vozidla SSaZ CAN01.
03618 - VST
153/2008
Prešovská univerzita v Prešove 4 900 000,00 SK bez DPH Pohonné látky pre autopark Prešovskej univerzity v Prešove.
08580 - VBT
126/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 184 156,00 SK bez DPH Asfalt cestný.
08496 - VBT
125/2005
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 952 337,00 SK bez DPH Mazacie oleje, mazivá a vazelíny Madit.
01471 - VBS
19/2006
Ekonomická univerzita v Bratislave 28 421,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
08406 - VST
124/2005
Technické služby mesta Nová Baňa 1 783 800,00 SK bez DPH Motorová nafta do nadzemnej nádrže PHM - bencaloru.
01769 - VBS
23/2006
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 2 113 665,00 SK bez DPH Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty pre potreby Úradu verejného zdravotníctva
03519 - VST
149/2008
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 4 000 000,00 SK bez DPH Motorová nafta.
03758 - VZT
159/2008
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline 5 000 000,00 SKK bez DPH Nákup pohonných hmôt - bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 podľa STN EN 228 a motorová nafta podľa STN EN 590 (ďalej len "PHM") stočením PHM do nádrže kupujúceho.
03782 - VST
160/2008
Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s. 6 800 000,00 SK bez DPH Dodávka motorovej nafty.
01887 - VBT
25/2006
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 73 875,00 SK bez DPH Oleje motorové, prevodové, hydraulické a mrazivé plastické.
01876 - VBT
25/2006
Správa a údržba ciest Čadca 0,00 bez DPH Nový nákladný automobil s výmennou nadstavbou - sypač vozoviek v počte 2 ks.
02222 - VBT
95/2007
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 542 812,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
02223 - VBT
95/2007
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 119 641,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
03814 - VZT
161/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 874 160,00 SK s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
03743 - VST
159/2008
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 145 168 000,00 SKK bez DPH Motorová nafta.
02999 - VST
129/2007
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 720 632,00 SKK s DPH Motorová nafta do nádrží.
02394 - VBT
30/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 4 650 000,00 SK bez DPH Dodávka ťažkého vykurovacieho oleja pre výrobňu Vh juh - ČZ.
09815 - VBS
141/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 66 038,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
03577 - VZT
151/2007
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 697 006,00 SKK bez DPH Motorová nafta do nádrží.
10267 - VBT
146/2005
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 75 314,00 SK bez DPH Oleje motorové, prevodové, hydraulické a mazivá plastické.
10212 - VBS
145/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 59 428,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
03569 - VBT
151/2007
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 310 000,00 SK bez DPH Motorový, prevodový, hydraulický, ostatný olej a plastické mazivá.
03878 - VBT
163/2007
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 483 380,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
10748 - VBS
153/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 49 418,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
03877 - VBT
163/2007
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 8 988 069,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
03326 - VBT
48/2006
Bratislavská teplárenská, a.s. 13 800 000,00 SK bez DPH Dodávka ťažkého vykurovacieho oleja pre Výhrevňu Juh - ČZ.
03319 - VST
48/2006
Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s. 15 946 197,00 SK bez DPH Bezhotovostný nákup motorovej nafty a benzínu.
03928 - VBT
165/2007
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 163 944 000,00 SKK bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta so zabezpečením logistiky dodávok.
04220 - VST
180/2007
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 600 000 000,00 SKK bez DPH Nákup pohonných hmôt na platobné karty a nákup do nádrží.
11445 - VBT
161/2005
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25 010,00 SK bez DPH Oleje.
04010 - VST
60/2006
Nemocnica s poliklinikou Andreja Leňa 711 515,00 SK bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok na platobné karty.
04326 - VST
64/2006
SLOVNAFT, a.s. 4 550 000,00 SK bez DPH Oleje a brzdová kvapalina.
04515 - VZT
191/2008
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 39 893,00 SK bez DPH Nákup pohonných hmôt - bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 podľa STN EN 228 a nafta motorová podľa STN EN 590 (ďalej len "PHM") na princípe akceptácie palivovej platobnej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné h
12374 - VST
172/2005
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 011 297,00 SK bez DPH Dodávka PHM - motorového benzínu a nafty pre potreby ústredia a pobočiek Úradu
04960 - VZT
206/2008
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 441 701,00 SK bez DPH Nákup pohonných hmôt - bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 podľa STN EN 228 a motorová nafta podľa STN EN 590 (ďalej len PHM) na princípe akceptácie palivovej platobnej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné lát
12739 - VBS
178/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 42 595,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
12738 - VBS
178/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 41 563,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
04966 - VZT
206/2008
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 441 701,00 SK bez DPH Nákup pohonných látok - bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95 podľa STN EN 228 a motorová nafta podľa STN EN 590 (ďalej len PHM) na princípe akceptácie palivovej platobnej karty predávajúceho ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné lá
05036 - VZT
208/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 983 475,00 SKK bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
13306 - VBT
185/2005
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 24 150,00 SK bez DPH Oleje.
13362 - VBS
186/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 46 039,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
13960 - VBS
195/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 51 494,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
14938 - VBS
207/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 55 563,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
14697 - VBT
204/2005
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 9 000 000,00 SK bez DPH Nafta motorová daňovo zvýhodnená.
15024 - VBT
208/2005
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 23 160,00 SK bez DPH Mazacie oleje.
06081 - VBT
102/2006
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 256,00 SK bez DPH Oleje motorové, prevodové, hydraulické a mrazivé plastické.
05305 - VST
226/2007
SAD Humenné, a.s. 100 000 000,00 SKK bez DPH Motorová nafta.
15560 - VBT
214/2005
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 10 400 000,00 SK bez DPH Nafta motorová daňovo zvýhodnená.
15371 - VST
212/2005
Univerzita Komenského v Bratislave 4 800 000,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok - motorového benzínu a nafty.
06227 - VBT
105/2006
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 760 623,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
05314 - VBT
226/2007
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 034 846,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
05923 - VST
99/2006
Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik 2 825 100,00 SK bez DPH Nákup motorovej nafty.
05458 - VZT
224/2008
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 731 354,00 SK s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
06226 - VBT
105/2006
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 757 737,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
05326 - VBT
226/2007
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 583 570,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
05497 - VST
232/2007
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 2 739 000,00 SKK bez DPH Pohonné látky.
06316 - VBT
107/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 092 918,00 SK bez DPH Motorová nafta, benzín s dodávkou na miesto určenia.
05461 - VST
231/2007
Správa a údržba ciest Dolný Kubín 7 765 000,00 SK bez DPH Dodávka motorovej nafty.
16473 - VST
226/2005
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 748 000,00 SK bez DPH Dodávka motorovej nafty.
15965 - VBS
220/2005
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 0,00 bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok a doplnkového tovaru na platobné karty.
16516 - VBS
226/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 55 719,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
16517 - VBS
226/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 50 259,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
16856 - VBT
231/2005
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 952 337,00 SK bez DPH Mazacie oleje, mazivá a vazelíny Madit.
16852 - VBT
231/2005
Regionálna správa ciest Banská Bystrica 3 138 300,00 SK bez DPH Odber nafty na kreditné karty.
16880 - VBS
231/2005
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 0,00 bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok a doplnkového tovaru na platobné karty.
16925 - VBT
232/2005
Bratislavská teplárenská, a.s. 14 000 000,00 SK bez DPH Ťažký vykurovací olej (ŤOV) s obsahom síry do 1 % hmotnosti pre VhJ.
05615 - VST
236/2007
Technické služby mesta Humenné 7 500 000,00 SK bez DPH Nákup motorovej nafty.
17324 - VBS
237/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 53 225,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
17463 - VBT
239/2005
Správa a údržba ciest Čadca 1 765 000,00 SK bez DPH Odber nafty na kreditné karty.
05788 - VST
239/2008
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 6 655 462,00 SK bez DPH Pohonné látky.
17379 - VST
238/2005
Horská záchranná služba 1 628 572,00 SK bez DPH Pohonné látky.
05975 - VST
246/2007
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 200 000 000,00 SKK bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
08097 - VBT
159/2006
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 556 700,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
08096 - VBT
159/2006
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 484 985,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
17846 - VST
244/2005
Žilinská teplárenská, a.s. 6 067 800,00 SK bez DPH Motorová nafta.
18221 - VBS
247/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 39 903,00 SK bez DPH Dodávka pohonných látok na platobné karty.
08217 - VBT
162/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 073 384,00 SK bez DPH Motorová nafta, benzín s dodávkou na miesto určenia.
08928 - VST
191/2006
Záchranná služba Košice 7 957 705,00 SK bez DPH Dodávka PHM - motorového benzínu, nafty a LPG pre potreby Záchrannej služby,
05931 - VST
244/2008
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 6 520 000,00 SK bez DPH Motorová nafta na zimné a letné obdobie.
18532 - VBS
250/2005
Ekonomická univerzita v Bratislave 0,00 bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok na platobné karty pre Ekonomickú univerzitu
09966 - VBT
224/2006
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 600 394,00 SK bez DPH Motorový benzín na karty.
09493 - VST
209/2006
Správa a údržba ciest Dolný Kubín 8 298 000,00 SK s DPH Dodávka motorovej nafty.
09532 - VBT
210/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 645 761,00 SK bez DPH Motorová nafta, benzín s dodávku na miesto určenia.
09965 - VBT
224/2006
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 102 350,00 SK bez DPH Motorová nafta na karty.
06118 - VST
248/2008
Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 7 200 000,00 SK bez DPH Nákup motorových palív a súvisiace služby.
05439 - VST
191/2009
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 487 134,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
05439 - VST
191/2009
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 905 899,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
05539 - VUT
194/2009
Duslo, a.s. 3 000 000,00 EUR bez DPH Nákup pohonných hmôt.
10664 - VBS
246/2006
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 0,00 bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok a doplnkového tovaru na platobné karty.
05704 - VZT
198/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 326 514,00 EUR bez DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
06732 - VST
227/2009
SAD Humenné, a.s. 3 320 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty pre pohon autobusov.
06301 - VZT
216/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 26 688,00 EUR bez DPH Motorová nafta - Závod Trebišov.
06310 - VZT
216/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 539,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06308 - VZT
216/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 72 591,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06304 - VZT
216/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17 576,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06305 - VZT
216/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36 429,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06302 - VZT
216/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 915,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06004 - VST
206/2009
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 929 690,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
07117 - VST
239/2009
Technická univerzita vo Zvolene 39 260,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
07244 - VST
242/2009
Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 178 520,00 EUR bez DPH Nákup motorových palív.
06307 - VZT
216/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 827,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
07117 - VST
239/2009
Technická univerzita vo Zvolene 108 615,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06688 - VBT
226/2009
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 112 284,00 EUR bez DPH Dodávka PHM prostredníctvom palivovej karty pre potreby Správy ciest KSK.
06306 - VZT
216/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29 993,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
05975 - VZT
205/2009
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 101 024,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží.
00237 - VST
9/2010
Slovenský pozemkový fond 204 000,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa pohonných hmôt na platobné karty
06300 - VZT
216/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29 565,00 EUR bez DPH Motorová nafta.
06519 - VZT
220/2009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 72 649,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
06309 - VZT
216/2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 39 809,00 EUR bez DPH Motorová nafta - na karty na čerpacích staniciach dodávateľa.
00717 - VZT
18/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 529,00 EUR s DPH Motorová nafta
00720 - VZT
18/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 917,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00469 - VZT
12/2010
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 484 191,00 EUR s DPH Daňovo zvýhodnená motorová nafta.
00642 - VZT
17/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 82 895,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
00719 - VZT
18/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 23 440,00 EUR s DPH Motorová nafta
01196 - VZT
29/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 31 198,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
00712 - VZT
18/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 026,00 EUR s DPH Motorová nafta
00710 - VZT
18/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 687,00 EUR s DPH Motorová nafta
00709 - VZT
18/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 72 918,00 EUR s DPH Motorová nafta
00708 - VZT
18/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 25 321,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00715 - VZT
18/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 43 872,00 EUR s DPH Motorová nafta
00718 - VZT
18/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 569,00 EUR s DPH Motorová nafta
00714 - VZT
18/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 26 573,00 EUR s DPH Motorová nafta
00896 - VSS
23/2010
Ekonomická univerzita v Bratislave 120 000,00 EUR bez DPH Bezhotovostný nákup pohonných látok na platobné karty pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
00756 - VBT
19/2010
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 000 000,00 EUR bez DPH Platobné karty na bezhotovostný nákup pohonných látok
03093 - VZT
86/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 96 015,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
02868 - VZT
78/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 65 105,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02870 - VZT
78/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 748,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02892 - VZT
79/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 773,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02894 - VZT
79/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 249,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02630 - VZT
72/2010
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 558 755,00 EUR bez DPH Motorová nafta daňovo zvýhodnená .
02895 - VZT
79/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 951,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03290 - VZT
91/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 12 797,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
02890 - VZT
79/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 309,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02891 - VZT
79/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 942,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03127 - VST
87/2010
Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik 95 414,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nadzemnej garáže
02893 - VZT
79/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 443,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02057 - VST
58/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 0,00 EUR bez DPH Oleje, tuky a špeciálne kvapaliny
02869 - VZT
78/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 38 805,00 EUR bez DPH Motorová nafta
02867 - VZT
78/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22 502,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05097 - VZT
145/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 381,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05103 - VZT
145/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 691,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05104 - VZT
145/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 21 838,00 EUR bez DPH Motorová nafta
04185 - VZT
121/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 146 237,00 EUR s DPH Oleje, tuky a špeciálne kvapaliny
03947 - VZT
113/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 6 611 000,00 EUR s DPH Palivá
05307 - VZT
153/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 34 861,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
05102 - VZT
145/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 715,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05105 - VZT
145/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 520,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05106 - VZT
145/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 940,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03765 - VST
107/2010
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 816 303,00 EUR bez DPH Dodávka motorovej nafty
04888 - VZT
139/2010
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 442 067,00 EUR bez DPH Motorová nafta daňovo zvýhodnená.
04232 - VZT
123/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 2 850 117,00 EUR s DPH Palivá
05100 - VZT
145/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28 643,00 EUR bez DPH Motorová nafta
04993 - VZT
142/2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 202 615,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
05098 - VZT
145/2010
30 761,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05099 - VZT
145/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 78 119,00 EUR bez DPH Motorová nafta
05101 - VZT
145/2010
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 46 835,00 EUR bez DPH Motorová nafta
06930 - VZT
211/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 20 630,00 EUR s DPH Nákup pohonných látok na platobné karty.
06540 - VZT
199/2010
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 431 682,00 EUR bez DPH Motorová nafta daňovo zvýhodnená.
00589 - VZT
14/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 20 458,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00698 - VST
18/2011
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 230 886,00 EUR bez DPH karty na čerpanie pohonných hmôt
00696 - VST
18/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 85 000 000,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty.
00585 - VZT
14/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 26 680,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00952 - VST
25/2011
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 193 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta na rok 2011
08127 - VST
243/2010
SAD Humenné, a.s. 16 000 000,00 EUR bez DPH Motorová nafta, benzín tankovacie karty
00587 - VZT
14/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31 641,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00590 - VZT
14/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 364,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00592 - VZT
14/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 860,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00584 - VZT
14/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 714,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00591 - VZT
14/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30 554,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00586 - VZT
14/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 70 403,00 EUR bez DPH Motorová nafta
07535 - VBT
228/2010
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 11 223 470,00 EUR s DPH Ropa - Rebco
08073 - VST
242/2010
Záchranná služba Košice 973 642,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty pre vozidlá Záchrannej služby Košice.
08253 - VST
245/2010
Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 171 551,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty do skladovacích nádrží kupujúceho vrátane dovozu autocisternami do miesta určenia v celkovom množstve 190
00588 - VZT
14/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 42 796,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00583 - VZT
14/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 193,00 EUR bez DPH Motorová nafta
00323 - VZT
10/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 590 122,00 EUR bez DPH Motorová nafta daňovo zvýhodnená.
00918 - VST
24/2011
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 548 580,00 EUR bez DPH Dodávka letnej (trieda "B"), prechodnej (trieda "D") a zimnej (trieda "F") motorovej nafty
00918 - VST
24/2011
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 54 858,00 EUR bez DPH Dodávka letnej (trieda "B"), prechodnej (trieda "D") a zimnej (trieda "F") motorovej nafty
00918 - VST
24/2011
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 73 144,00 EUR bez DPH Dodávka letnej (trieda "B"), prechodnej (trieda "D") a zimnej (trieda "F") motorovej nafty
01640 - VST
48/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 274 976,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
01640 - VST
48/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 572 247,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
01640 - VST
48/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 257 598,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
01639 - VST
48/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 14 809 808,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
02723 - VST
68/2011
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 940 000,00 EUR bez DPH Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet
01544 - VST
45/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 98 101,00 EUR bez DPH Pohonné hmoty
05233 - VBT
135/2011
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 000 000,00 EUR bez DPH Platobné karty na bezhotovostný nákup pohonných látok
03529 - VZT
94/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 095 101,00 EUR s DPH Palivá
03438 - VZT
91/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 130,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03436 - VZT
91/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 155,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03435 - VZT
91/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 77 138,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03439 - VZT
91/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 29 403,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03432 - VZT
91/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 846,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03431 - VZT
91/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 108,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03433 - VZT
91/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 558,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03434 - VZT
91/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28 488,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03429 - VZT
91/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 23 959,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03430 - VZT
91/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 48 594,00 EUR bez DPH Motorová nafta
03309 - VST
88/2011
Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik 117 953,00 EUR bez DPH motorová nafta do nadzemnej garáže
04027 - VZT
107/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 26 429,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
04027 - VZT
107/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 74 397,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádrží
04028 - VZT
107/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 737 278,00 EUR bez DPH Motorové palivá - nafta, benzín na karty
03618 - VZT
96/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 27 082,00 EUR s DPH Pohonné hmoty.
03899 - VST
103/2011
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 665 376,00 EUR s DPH Dodávka motorovej nafty
04130 - VST
109/2011
Technické služby mesta Nová Baňa 65 382,00 EUR bez DPH nákup motorovej nafty
04027 - VZT
107/2011
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 195 083,00 EUR bez DPH Motorová nafta do nádržíVýpis spoločností bez obstarávaní