SK|EN

napríklad Pavel Dubaj alebo Juraj Tučný

Peter Weber

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 80 885 021,18  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2006
 
1 309 927,34
2007
 
0,00
2008
 
1 351 704,18
2009
 
2 121 247,00
2010
 
32 848 650,00
2011
 
189 840,00
2012
 
6 315 753,33
2013
 
3 472 563,17
2014
 
8 521 943,00
2015
 
24 301 508,83
2016
 
451 884,33
Slovak Telekom, a.s. 80 885 021,18 1 309 927,34 0,00 1 351 704,18 2 121 247,00 32 848 650,00 189 840,00 6 315 753,33 3 472 563,17 8 521 943,00 24 301 508,83 451 884,33
Člen dozorného orgánu
Člen dozorného orgánu
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava, 81762, Slovenská republika
IČO 35763469
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1792 - VZS
15/2016
Trnavský samosprávny kraj 27 633,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
2625 - VZS
22/2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 853,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
2182 - VZS
18/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 716,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
214 - VSS
4/2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 255 591,00 EUR bez DPH Poskytnutie mobilných telekomunikačných služieb.
1348 - VZS
12/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 122 839,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
23895 - VSS
242/2015
Dopravný úrad 65 868,00 EUR s DPH Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a
22480 - VBS
223/2015
Žilinský samosprávny kraj 525 600,00 EUR s DPH Servisná podpora pre informačný systém, vytvorený projektom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.
22640 - VST
225/2015
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 149 655,00 EUR bez DPH Komplexná technická infraštruktúra
18019 - VSS
171/2015
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 514 241,00 EUR s DPH Zabezpečenie prestupu hlasových služieb rezortu Ministerstva spravodlivosti SR do verejnej telekomunikačnej siete
21081 - VZS
208/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 716,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
21384 - VZS
211/2015
Trnavský samosprávny kraj 33 938,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
21777 - VZS
215/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 871,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
20910 - VZS
207/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 102 003,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
20210 - VBS
200/2015
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 844 775,00 EUR s DPH Projekt informačná podpora operátora (IPO) – GENESYS Fáza II
19778 - VBS
194/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 778 282,00 EUR s DPH Pokračovanie poskytovania dátových služieb v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva ( Infovek
19061 - VST
186/2015
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 157 500,00 EUR s DPH Dodávka a montáž zariadení vnútornej bezdrôtovej wifi siete
14801 - VZS
141/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 42 351,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
15796 - VZS
150/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 251,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
15793 - VZS
150/2015
Trnavský samosprávny kraj 36 738,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
14231 - VZS
136/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 81 537,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
11198 - VSS
101/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 510 105,00 EUR bez DPH Pevné hlasové služby
11499 - VZS
103/2015
Trnavský samosprávny kraj 31 980,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8558 - VZS
77/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 34 738,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
6887 - VSS
63/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 669 861,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
7908 - VZS
72/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 124,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
2520 - VDS
22/2015
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14 165 172,00 EUR bez DPH Národný systém dopravných informácií – NSDI
1395 - VZS
13/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 102 666,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
2056 - VZS
18/2015
Trnavský samosprávny kraj 35 653,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
25331 - VZS
205/2014
Trnavský samosprávny kraj 33 005,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
27705 - VSS
223/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 179 500,00 EUR bez DPH GPS monitoring vozidiel
28896 - VSS
234/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 687 999,00 EUR bez DPH Inteligentný Dopravný a informačný systém ZSSK
22129 - VZS
184/2014
Banskobystrický samosprávny kraj 896,00 EUR s DPH Služby mobllného operátora
14949 - VSS
171/2013
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 142 000,00 EUR bez DPH Komplexné služby mobilného operátora
17640 - VZS
154/2014
Trnavský samosprávny kraj 220 537,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8473 - VZS
96/2014
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
7033 - VSS
84/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 527 128,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
9247 - VUS
102/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 514 201,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb Elektronického kontraktačného systému
1963 - VZS
28/2014
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
4979 - VSS
68/2014
Národná transfúzna služba SR 137 082,00 EUR s DPH Obnova hlasovej infraštruktúry pre potreby Spracovateľských a Odberových centier NTS SR
4041 - VSS
59/2014
Národný onkologický ústav 130 610,00 EUR s DPH Zabezpečenie internetových služieb prostredníctvom optického pripojenia vrátane WiFi.
18982 - VZS
231/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
17323 - VBS
205/2013
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 22,00 EUR bez DPH SMS predaj cestovných lístkov
17056 - VSS
203/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 199 999,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
14529 - VZS
164/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
15801 - VSS
186/2013
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 17 263,00 EUR bez DPH Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora
8092 - VZS
102/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8713 - VSS
110/2013
Prešovský samosprávny kraj 600 000,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
4612 - VSS
61/2013
Slovenská národná galéria 66 319,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora a internetové pripojenie pre Slovenskú národnú galériu
2426 - VSS
34/2013
Mestská časť Bratislava - Ružinov 52 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre Mestskú časť Bratislava Ružinov a organizácie v jej zriaďovateľskej
3582 - VZS
46/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
3017 - VSS
39/2013
Mesto Trenčín 180 000,00 EUR s DPH Telekomunikačné služby
15638 - VSS
246/2012
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 037 497,00 EUR bez DPH Výber mobilného operátora
14238 - VSS
226/2012
Slovenský pozemkový fond 77 227,00 EUR bez DPH Výber poskytovateľa telekomunikačných služieb mobilného operátora
13889 - VSS
221/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
05213 - VSS
88/2012
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 16 981,00 EUR bez DPH Telekomunikačné služby mobilného operátora pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
04938 - VSS
84/2012
Mesto Prievidza 80 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre mesto Prievidza a organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta.
05154 - VSS
87/2012
Trnavský samosprávny kraj 335 347,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
03158 - VSS
54/2012
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 64 453,00 EUR bez DPH Prevádzka a podpora portálu dištančného vzdelávania
01748 - VBS
32/2012
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 2 637 544,00 EUR bez DPH Dobudovanie existujúcej komunikačnej infraštruktúry OS ZZS SR pre aplikačnú nadstavbu
03000 - VSS
52/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 110 571,00 EUR bez DPH Služby dátového spojenia, prístupu na internet a služby mobilného operátora
03000 - VSS
52/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 190 807,00 EUR bez DPH Služby dátového spojenia, prístupu na internet a služby mobilného operátora
00239 - VBS
5/2012
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00 EUR bez DPH Zabezpečenie elektronického komunikačného spojenia Ústrednej volebnej komisie, obvodných a okrskových volebných komisií pre voľby
00471 - VSS
10/2012
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 176 323,00 EUR bez DPH Upgrade siete UNIVERZAL - Net.
09209 - VSS
216/2011
Mesto Poprad 150 000,00 EUR bez DPH Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
07341 - VSS
182/2011
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 39 840,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
00439 - VBS
13/2009
Ústav informácií a prognóz školstva 1 001 112,00 EUR bez DPH Vnorená virtuálna sieť na báze IP MPLS.
02685 - VZS
94/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 568,00 EUR bez DPH Zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií a
04436 - VZS
153/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 141 680,00 EUR bez DPH Zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií a
00891 - VBS
12/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 659 871,00 SK bez DPH Prenájom telefónnej ústredne.
05866 - VBS
242/2008
Ústav informácií a prognóz školstva 40 721 440,00 SKK bez DPH Pripojenie 80 doteraz nepripojených škôl do siete EDU.SK # NET.
10055 - VSS
227/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 34 300 000,00 SKK bez DPH Telekomunikačné spojenie ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií,
10347 - VZS
238/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 503 000,00 SKK bez DPH Telekomunikačné spojenie ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií,
07051 - VBS
237/2009
Ústav informácií a prognóz školstva 821 887,00 EUR bez DPH Rozšírenie vnorenej virtuálnej privátnej dátovej siete na báze IP MPLS.
01372 - VZS
34/2010
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 143,00 EUR bez DPH zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, volebných komisií samosprávnych krajov,
04147 - VUS
120/2010
Ústav informácií a prognóz školstva 32 495 272,00 EUR bez DPH Infovek 2 - inovácia a zvýšenie úrovne informatizácie vzdelávacieho procesu na základných a stredných
07021 - VSS
214/2010
Trenčiansky samosprávny kraj 170 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre TSK
08038 - VSS
241/2010
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 27 235,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne službyVýpis spoločností bez obstarávaní


BPE Prosiek, s. r. o.
Tomášikova 26, Bratislava, 82101, Slovenská republika, IČO 46609270

 
FVE Mučín, s. r. o.
Révová 7, Bratislava, 81102, Slovenská republika, IČO 45324735