SK|EN

napríklad Vladimír Zajac alebo Erik Karabínoš

Ing. Peter Martinkovič

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 546 421 807,35  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
6 306 307,21
2006
 
1 496 213,67
2007
 
12 705 730,07
2008
 
25 524 200,62
2009
 
360 609 329,00
2010
 
60 766 200,78
2011
 
11 313 103,00
2012
 
2 491 704,00
2013
 
18 451 959,00
2014
 
14 492 695,00
2015
 
31 053 992,00
2016
 
1 210 373,00
VUJE, a.s. 546 421 807,35 6 306 307,21 1 496 213,67 12 705 730,07 25 524 200,62 360 609 329,00 60 766 200,78 11 313 103,00 2 491 704,00 18 451 959,00 14 492 695,00 31 053 992,00 1 210 373,00
Člen dozorného orgánu >>
Člen dozorného orgánu
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


VUJE, a.s.
Okružná 5, Trnava, 91864, Slovenská republika
IČO 31450474
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3055 - VBS
26/2016
Slovenské elektrárne, a.s. 1 210 373,00 EUR bez DPH Prevádzkové predpisy pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok
24809 - VSS
251/2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 378 945,00 EUR bez DPH Špeciálna odborná príprava zamestnancov JAVYS, a.s.
24096 - VBS
244/2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 756 596,00 EUR bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc Liptovaská Mara, Varín, Považská Bystrica a Bystričany
21160 - VUP
209/2015
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24 988 619,00 EUR bez DPH Realizácia stavby „Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo“
5291 - VSS
47/2015
Slovenská akadémia vied 2 929 832,00 EUR bez DPH Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií pre oblasť jadrovej
30463 - VSS
245/2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 259 945,00 EUR bez DPH Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP
26731 - VUS
215/2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 665 950,00 EUR bez DPH Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu: "Rozvodňa 400 kV Bystričany"
04901 - VSS
127/2011
Slovenské elektrárne, a.s. 750 000,00 EUR bez DPH Vypracovávanie predprojektových a projektových dokumentácií zmien
04902 - VSS
127/2011
Slovenské elektrárne, a.s. 2 111 400,00 EUR bez DPH IPR EBO90000 Zapracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia do dokumentácie skutočného stavu pre časť elektro a časť systému kontroly riadenia v archíve Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice
04809 - VBS
167/2009
Slovenské elektrárne, a.s. 699 800,00 EUR bez DPH Zdokonalený program overovacích vzoriek - vyhodnotenie reťazca č. 41 po ročnej expozícii pre SE EBO J. Bohunice.
04810 - VBS
167/2009
Slovenské elektrárne, a.s. 696 240,00 EUR bez DPH Hodnotenie reťazcov MPOV R16 a R26 na 1. a 2. bloku JE Mochovce.
19735 - VUS
167/2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 199 900,00 EUR bez DPH Projektové činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany"
03748 - VBS
106/2010
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 5 238 918,00 EUR bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc Lipt. Mara, Medzibrod, Varín, Považská Bystrica a Bystričany.
05456 - VBS
159/2010
Slovenské elektrárne, a.s. 510 021,00 EUR bez DPH Dlhodobá prevádzka (DP) JE V2 - etapa pred hodnotením DP JE V2
00228 - VBT
8/2011
Slovenské elektrárne, a.s. 655 000,00 EUR bez DPH Manipulátor na kontrolu teplovýmenných rúrok parogenerátorov JE vírivými prúdmi jednou alebo dvomi sondami typu Bobbin súčasne
03581 - VBP
125/2009
Slovenské elektrárne, a.s. 235 000 000,00 EUR bez DPH Jadrová elektráreň Mochovce (Slovensko) 3. a 4. blok VVER 440 - dostavba jadrovej časti elektrárne a súvisiace pomocné systémy.
05818 - VSP
175/2010
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 33 864 335,00 EUR bez DPH Diaľkové riadenie ES Veľký Ďur a pripojenie EMO 3, 4 do PS - realizácia prác
00246 - VBS
9/2010
Slovenské elektrárne, a.s. 2 570 291,00 EUR bez DPH Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov Slovenských elektrární, a. s. v lokalitách jadrových elektrární podľa zákona č. 541/2004.
13551 - VBS
131/2014
Slovenské elektrárne, a.s. 12 000 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie inžinierskej činnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky v
02099 - VRS
60/2011
Slovenské elektrárne, a.s. 1 950 000,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie design basis pre JE VVER 440/V-213 na závode Atómové elektrárne Bohunice blok 3, 4 a Atómové elektrárne Mochovce blok 1, 2
01206 - VBS
33/2011
Slovenské elektrárne, a.s. 5 504 367,00 EUR bez DPH Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov Slovenských elektrární, a. s. v lokalitách jadrových elektrární podľa zákona č. 541/2004 v rokoch 2011 a 2012
06636 - VBS
224/2009
Slovenské elektrárne, a.s. 391 674,00 EUR bez DPH Projekt monitorovania teplotného starnutia materiálov primárneho okruhu JE Bohunice a JE Mochovce.
9578 - VRS
105/2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 366 900,00 EUR bez DPH Monitorovanie stavebných objektov
17922 - VSP
212/2013
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 168 491,00 EUR bez DPH Opravy malieb a náterov
17650 - VSS
209/2013
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 000,00 EUR bez DPH Suchý medzisklad VJP - štúdia realizovateľnosti
18229 - VRS
218/2013
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 157 960,00 EUR bez DPH Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP
14886 - VUS
170/2013
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 500 000,00 EUR s DPH Technická asistencia v oblasti jadrovej bezpečnosti
13609 - VZS
148/2013
Slovenské elektrárne, a.s. 250 387,00 EUR bez DPH Čiastkové zmluvy k rámcovej zmluve 4600006685-Vypracovávanie predprojektových a projektových dokumentácií zmien
3581 - VBS
46/2013
Slovenské elektrárne, a.s. 8 619 033,00 EUR bez DPH Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE, a. s. vJE v rokoch 2013
2016 - VBS
29/2013
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 5 163 918,00 EUR bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc Liptovská Mara, Medzibrod, Varín, Považská Bystrica a Bystričany
775 - VZS
12/2013
Slovenské elektrárne, a.s. 340 480,00 EUR bez DPH Vypracovávanie predprojektových a projektových dokumentácií zmien
491 - VSS
9/2013
DECOM, a.s. 211 548,00 EUR s DPH Výber zariadení jadrových elektrární typu VVER 440 pre hodnotenie spôsobilosti dlhodobej prevádzky
343 - VRS
6/2013
Slovenské elektrárne, a.s. 2 150 400,00 EUR bez DPH IPR EBO 10043 – Inovácia prevádzkových systémov kontroly riadenia (ďalej len „SKR“) a
14557 - VSS
231/2012
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 199 000,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie : 1) Oprava chránenia vývodov 400 kV ESt S.N.Ves.2) Oprava chránenia
10434 - VSS
171/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 647 604,00 EUR bez DPH Odborná príprava zamestnancov
06397 - VSS
109/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 383 700,00 EUR bez DPH Odborné prehliadky a odborné skúšky
02646 - VRS
47/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 550 000,00 EUR bez DPH Spracovanie bezpečnostných analýz a aktualizácia koncepčných plánov vyraďovania
03234 - VSS
55/2012
DECOM, a.s. 193 680,00 EUR s DPH Metodické postupy hodnotenia spôsobilosti dlhodobej prevádzky jadrových elektrární a ich vplyv na životné prostredie
03002 - VRS
52/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 550 000,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie pre schválenie typu PZ C-30 pre obdobie 2014-2019.
02496 - VSP
87/2009
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 10 124 185,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia 400 kV vedenia V 406 v úseku Sučany - Hubová.
03033 - VUS
106/2009
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 112 504 903,00 EUR bez DPH Realizácia II. etapy projektu vyraďovania jadrovej elektrárne A-1 (PVJE A-1).
04300 - VSS
147/2009
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 192 527,00 EUR bez DPH Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo - inžinierska a projektová činnosť.
00411 - VBS
15/2008
Slovenské elektrárne, a.s. 24 942 068,00 SKK bez DPH Zdokonalený program overovacích vzoriek tlakovej nádoby reaktora v závode Atómové elektrárne, Bohunice.
00574-VBS
12/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 450 000,00 SK bez DPH Bilančné merania výkonu reaktorov blokov SE-EBO.
00103-VSS
3/2005
Východoslovenská energetika Holding a.s. 881 600,00 SK bez DPH Meranie dotykového a krokového napätia na ES.
02138-VBS
34/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 919 940,00 SK bez DPH JE Mochovce 3. a 4. blok - zadanie pre projekt zmien - Technický a bezpečnostný
02137-VBS
34/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 3 200 000,00 SK bez DPH Servis a oprava manipulátorov vyrobených vo VÚJE.
01257-VBS
21/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 15 915 480,00 SK bez DPH Verifikácia a validácia bezpečnostného systému SKR na 4. bloku JE V2.
03034-VBS
49/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 000 000,00 SK bez DPH Kalibrácia, servis a oprava prístrojov VERITEC mPLUS 1.
03035-VBS
49/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 400 000,00 SK bez DPH Kalibrácia, servis a oprava prístrojov od výrobcov Rich.Seifert, MDS Nordion,
01484-VBS
24/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Oprava zariadenia na automatizované zaslepovanie a zváranie teplovýmenných rúrok
04501 - VSS
72/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 6 960 591,00 SK bez DPH Výkon odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených zariadení a prevádzkových
06290 - VSS
95/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 131 900,00 SK bez DPH Komplexné riešenie problematiky vzniku indikácií na potrubiach z materiálu 08Ch18N10T
06287 - VBS
95/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 326 000,00 SK bez DPH Meranie úniku vzduchu z kontajmentu JE V-2; meranie tesnosti poloobslužných
07377 - VBS
110/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 5 000 000,00 SK bez DPH Oprava a servis manipulátorov vyrobených vo VUJE, a. s.
00395 - VBP
4/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 8 550 903,00 SK bez DPH IPR VET35867 Dispečing SE-VE - stavebné úpravy dispečingu ASDR.
00780 - VBS
33/2007
Slovenské elektrárne, a.s. 83 000 000,00 SKK bez DPH Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE, a. s.
01017 - VRS
43/2007
Slovenské elektrárne, a.s. 87 500 000,00 SKK bez DPH IPR EMO26000. Vypracovanie dokumentácie na zvýšenie výkonu blokov elektrárne
02007 - VRS
86/2007
Slovenské elektrárne, a.s. 20 990 000,00 SKK bez DPH Periodické hodnotenie bezpečnosti jadrovej elektrárne Mochovce.
08596 - VBS
126/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 730 000,00 SK bez DPH Premiestnenie havarijno-odolného merania teploty.
08780 - VBS
128/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 5 499 672,00 SK bez DPH Hodnotenie vzoriek konštrukčných materiálov zariadení prim. okruhu exponovaných
02620 - VSP
112/2007
Slovenské elektrárne, a.s. 191 282 824,00 SKK bez DPH IPR EMO 022 00 Zámena ochrán a realizácia diagnostického strediska.
03666 - VBS
155/2008
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 41 000 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc 220 kV Považská Bystrica a Bystričany.
09170 - VBS
133/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 2 288 048,00 SK bez DPH Monitorovanie a predpoveď fluencie rýchlych neutrónov na TNR JE V1 a V2.
09171 - VBS
133/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 778 770,00 SK bez DPH Príprava a servis štartovacích súborov TOPRE.
09169 - VBS
133/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 497 416,00 SK bez DPH Príprava, realizácia a vyhodnotenie testov fyzikálneho spúšťania.
09605 - VBS
139/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 5 322 160,00 SK bez DPH Hodnotenie čerpania životnosti vybraných hlavných zariadení 3. a 4. bloku JE
09882 - VBS
142/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 3 050 000,00 SK bez DPH Príprava, realizácia a vyhodnotenie testov fyzikálneho spúšťania a energetického
02619 - VBS
33/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 800 000,00 SK bez DPH IPR 658 12 JE Mochovce 3. a 4. blok - zadanie pre projekt. zmien - Technický
02403 - VBS
30/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 8 535 030,00 SK bez DPH IPR Modernizácia V2, ÚM R 03 "Nezávislá verifikácia a validácia systému merania
09606 - VBS
139/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 5 322 160,00 SK bez DPH Hodnotenie čerpania životnosti vybraných hlavných zariadení 1. a 2. bloku JE
02861 - VBS
38/2006
Stredoslovenská energetika, a.s. 3 160 000,00 SK bez DPH Obstaranie projektovej dokumentácie (PČ), IČ a majetkovoprávne vyrovnanie na
10092 - VBT
144/2005
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 6 403 078,00 SK bez DPH Inovácia zariadení F-MUX (podprojekt - primárny multiplexer vrátane napájacieho
11032 - VBS
156/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 3 598 140,00 SK bez DPH Výpočet zavážok AZ.
11452 - VBS
161/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 705 373,00 SK bez DPH Preverenie a potvrdenie technickej pripravenosti obrábacieho zariadenia US 3000
12348 - VBS
171/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 500 000,00 SK bez DPH Monitorovanie a vyhodnotenie termohydraulických parametrov I. bloku el. V-1
11826 - VBT
166/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 483 614,00 SK bez DPH Sondy na kontrolu rúrok vírivých prúdov.
12709 - VBT
178/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 3 525 504,00 SK bez DPH Sondy ET.
12960 - VBS
181/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 299 970,00 SK bez DPH Hodnotenie stavu vybraných typov káblov JE V2 nedeštruktívnymi meraniami a deštruktívnymi
04658 - VBS
70/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 2 900 000,00 SK bez DPH Servis digitálneho bezpečnostného riadiaceho systému TELEPERM.
04919 - VSS
74/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 10 900 000,00 SK bez DPH IPR EMO 260 00 - vypracovanie revízie dotknutej bezpečnostnej dokumentácie a
12962 - VBS
181/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 850 692,00 SK bez DPH Hodnotenie stavu vybraných typov káblov JE V1 nedeštruktívnymi meraniami.
04784 - VBS
72/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 520 000,00 SK bez DPH Bilančné merania výkonu reaktorov blokov SE - EBO JE V-1.
12887 - VBS
180/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 294 556,00 SK bez DPH Technická pomoc špecialistov počas opravy tesniacich plôch reaktora.
04783 - VBS
72/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 930 000,00 SK bez DPH Bilančné merania výkonu reaktorov blokov SE - EBO JE V-2.
13167 - VBS
183/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 599 690,00 SK bez DPH Nezávislé posúdenie licenčnej dokumentácie pre Gd palivo 3,4. bloku EBO.
14042 - VBS
196/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 2 528 150,00 SK bez DPH Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok.
13590 - VSP
190/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 11 810 443,00 SK bez DPH Realizácia napájania prevádzkového areálu elektrickou energiou z vlastnej spotreby
05289 - VSS
85/2006
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 7 750 000,00 SK bez DPH Úprava miestnych prevádzkových predpisov elektrických staníc.
15814 - VSP
218/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 41 500 120,00 SK bez DPH Kontinuálne meranie hladiny v barbotážnych žľaboch 1. a 2. bloku v SE-EMO.
15654 - VBT
215/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 750 938,00 SK bez DPH Sondy PD, OD - závod AE Mochovce.
15502 - VSS
213/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 19 700 000,00 SK bez DPH Oprava rozvodne R 10,5 kW, oprava automatík a príslušenstva turbín VE, Horná
06763 - VSS
119/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 1 029 000,00 SK bez DPH IPR EBO 89200 - operatívny softvér pre fyzikálne výpočty.
17775 - VBT
243/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 9 760 000,00 SK bez DPH Generický plnorozsahový simulátor.
06040 - VSP
247/2008
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 703 000 000,00 SKK bez DPH TR 220/110 kV Medzibrod - rekonštrukcia R 220 kV na R 400 kV.
18422 - VBS
249/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 4 999 806,00 SK bez DPH IPR 658 12 JE Mochovce 3. a 4. blok - zadanie pre projekt zmien - Technický
03999 - VBT
115/2010
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 15 809 982,00 EUR bez DPH Skladovacie zásobníky VJP
03773 - VBT
107/2010
Žilinská univerzita v Žiline 324 696,00 EUR s DPH Softvérové licencie lodného simulátora
06490 - VBS
198/2010
Slovenské elektrárne, a.s. 699 800,00 EUR bez DPH ZDOKONALENÝ PROGRAM OVEROVACÍCH VZORIEK - VYHODNOTENIE REŤAZCA č. 31 PO DVOCH EXOPOZÍCIE NA 3. BLOKU
06489 - VBS
198/2010
Slovenské elektrárne, a.s. 1 800 000,00 EUR bez DPH AKTUALIZÁCIA BEZPEČNOSTNEJ SPRÁVY JADROVEJ ELEKTRÁRNE JASLOVSKÉ BOHUNICE ( JE EBO) A JADROVEJ ELEKTRÁRNE
04279 - VBS
112/2011
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 342 336,00 EUR bez DPH Odborná príprava zamestnancovVýpis spoločností bez obstarávaní