Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Peter Martinkovič

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
M.R. Štefánika 249/52, Leopoldov, 92041, Slovenská republika

546 421 807,35 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 35829052
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 35829141
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
Slovenská akadémia vied Štefánikova 49 00037869
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Bajkalská 27 30844185
DECOM, a.s. Sibírska 1 31438318
Východoslovenská energetika Holding a.s. Mlynská 31 36211222
Stredoslovenská energetika, a.s. Ulica Republiky 5 36403008
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 00397563

Zoznam tendrov

VUJE, a.s.   Okružná 5, Trnava, 91864, Slovenská republika   IČO 31450474

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3055 - VBS 26/2016 Slovenské elektrárne, a.s. 1 210 373,00 EUR bez DPH Prevádzkové predpisy pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok
24096 - VBS 244/2015 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 756 596,00 EUR bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc Liptovaská Mara, Varín, Považská Bystrica a Bystričany
24809 - VSS 251/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 378 945,00 EUR bez DPH Špeciálna odborná príprava zamestnancov JAVYS, a.s.
21160 - VUP 209/2015 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24 988 619,00 EUR bez DPH Realizácia stavby „Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo“
5291 - VSS 47/2015 Slovenská akadémia vied 2 929 832,00 EUR bez DPH Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií pre oblasť jadrovej
30463 - VSS 245/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 259 945,00 EUR bez DPH Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP
26731 - VUS 215/2014 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 665 950,00 EUR bez DPH Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu: "Rozvodňa 400 kV Bystričany"
05456 - VBS 159/2010 Slovenské elektrárne, a.s. 510 021,00 EUR bez DPH Dlhodobá prevádzka (DP) JE V2 - etapa pred hodnotením DP JE V2
04809 - VBS 167/2009 Slovenské elektrárne, a.s. 699 800,00 EUR bez DPH Zdokonalený program overovacích vzoriek - vyhodnotenie reťazca č. 41 po ročnej expozícii pre SE EBO J. Bohunice.
05818 - VSP 175/2010 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 33 864 335,00 EUR bez DPH Diaľkové riadenie ES Veľký Ďur a pripojenie EMO 3, 4 do PS - realizácia prác
03581 - VBP 125/2009 Slovenské elektrárne, a.s. 235 000 000,00 EUR bez DPH Jadrová elektráreň Mochovce (Slovensko) 3. a 4. blok VVER 440 - dostavba jadrovej časti elektrárne a súvisiace pomocné systémy.
00246 - VBS 9/2010 Slovenské elektrárne, a.s. 2 570 291,00 EUR bez DPH Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov Slovenských elektrární, a. s. v lokalitách jadrových elektrární podľa zákona č. 541/2004.
04902 - VSS 127/2011 Slovenské elektrárne, a.s. 2 111 400,00 EUR bez DPH IPR EBO90000 Zapracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia do dokumentácie skutočného stavu pre časť elektro a časť systému kontroly riadenia v archíve Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice
04901 - VSS 127/2011 Slovenské elektrárne, a.s. 750 000,00 EUR bez DPH Vypracovávanie predprojektových a projektových dokumentácií zmien
19735 - VUS 167/2014 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 199 900,00 EUR bez DPH Projektové činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany"
03748 - VBS 106/2010 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 5 238 918,00 EUR bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc Lipt. Mara, Medzibrod, Varín, Považská Bystrica a Bystričany.
00228 - VBT 8/2011 Slovenské elektrárne, a.s. 655 000,00 EUR bez DPH Manipulátor na kontrolu teplovýmenných rúrok parogenerátorov JE vírivými prúdmi jednou alebo dvomi sondami typu Bobbin súčasne
04810 - VBS 167/2009 Slovenské elektrárne, a.s. 696 240,00 EUR bez DPH Hodnotenie reťazcov MPOV R16 a R26 na 1. a 2. bloku JE Mochovce.
13551 - VBS 131/2014 Slovenské elektrárne, a.s. 12 000 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie inžinierskej činnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky v
02099 - VRS 60/2011 Slovenské elektrárne, a.s. 1 950 000,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie design basis pre JE VVER 440/V-213 na závode Atómové elektrárne Bohunice blok 3, 4 a Atómové elektrárne Mochovce blok 1, 2
01206 - VBS 33/2011 Slovenské elektrárne, a.s. 5 504 367,00 EUR bez DPH Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov Slovenských elektrární, a. s. v lokalitách jadrových elektrární podľa zákona č. 541/2004 v rokoch 2011 a 2012
06636 - VBS 224/2009 Slovenské elektrárne, a.s. 391 674,00 EUR bez DPH Projekt monitorovania teplotného starnutia materiálov primárneho okruhu JE Bohunice a JE Mochovce.
9578 - VRS 105/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 366 900,00 EUR bez DPH Monitorovanie stavebných objektov
18229 - VRS 218/2013 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 157 960,00 EUR bez DPH Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP
17650 - VSS 209/2013 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 000,00 EUR bez DPH Suchý medzisklad VJP - štúdia realizovateľnosti
17922 - VSP 212/2013 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 168 491,00 EUR bez DPH Opravy malieb a náterov
14886 - VUS 170/2013 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 500 000,00 EUR s DPH Technická asistencia v oblasti jadrovej bezpečnosti
13609 - VZS 148/2013 Slovenské elektrárne, a.s. 250 387,00 EUR bez DPH Čiastkové zmluvy k rámcovej zmluve 4600006685-Vypracovávanie predprojektových a projektových dokumentácií zmien
3581 - VBS 46/2013 Slovenské elektrárne, a.s. 8 619 033,00 EUR bez DPH Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE, a. s. vJE v rokoch 2013
2016 - VBS 29/2013 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 5 163 918,00 EUR bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc Liptovská Mara, Medzibrod, Varín, Považská Bystrica a Bystričany
775 - VZS 12/2013 Slovenské elektrárne, a.s. 340 480,00 EUR bez DPH Vypracovávanie predprojektových a projektových dokumentácií zmien
491 - VSS 9/2013 DECOM, a.s. 211 548,00 EUR s DPH Výber zariadení jadrových elektrární typu VVER 440 pre hodnotenie spôsobilosti dlhodobej prevádzky
343 - VRS 6/2013 Slovenské elektrárne, a.s. 2 150 400,00 EUR bez DPH IPR EBO 10043 – Inovácia prevádzkových systémov kontroly riadenia (ďalej len „SKR“) a
14557 - VSS 231/2012 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 199 000,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie : 1) Oprava chránenia vývodov 400 kV ESt S.N.Ves.2) Oprava chránenia
10434 - VSS 171/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 647 604,00 EUR bez DPH Odborná príprava zamestnancov
06397 - VSS 109/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 383 700,00 EUR bez DPH Odborné prehliadky a odborné skúšky
03234 - VSS 55/2012 DECOM, a.s. 193 680,00 EUR s DPH Metodické postupy hodnotenia spôsobilosti dlhodobej prevádzky jadrových elektrární a ich vplyv na životné prostredie
03002 - VRS 52/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 550 000,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie pre schválenie typu PZ C-30 pre obdobie 2014-2019.
02646 - VRS 47/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 550 000,00 EUR bez DPH Spracovanie bezpečnostných analýz a aktualizácia koncepčných plánov vyraďovania
03033 - VUS 106/2009 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 112 504 903,00 EUR bez DPH Realizácia II. etapy projektu vyraďovania jadrovej elektrárne A-1 (PVJE A-1).
02496 - VSP 87/2009 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 10 124 185,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia 400 kV vedenia V 406 v úseku Sučany - Hubová.
04300 - VSS 147/2009 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 192 527,00 EUR bez DPH Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo - inžinierska a projektová činnosť.
00411 - VBS 15/2008 Slovenské elektrárne, a.s. 24 942 068,00 SKK bez DPH Zdokonalený program overovacích vzoriek tlakovej nádoby reaktora v závode Atómové elektrárne, Bohunice.
00574-VBS 12/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 1 450 000,00 SK bez DPH Bilančné merania výkonu reaktorov blokov SE-EBO.
00103-VSS 3/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 881 600,00 SK bez DPH Meranie dotykového a krokového napätia na ES.
02137-VBS 34/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 3 200 000,00 SK bez DPH Servis a oprava manipulátorov vyrobených vo VÚJE.
02138-VBS 34/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 4 919 940,00 SK bez DPH JE Mochovce 3. a 4. blok - zadanie pre projekt zmien - Technický a bezpečnostný
03034-VBS 49/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 1 000 000,00 SK bez DPH Kalibrácia, servis a oprava prístrojov VERITEC mPLUS 1.
03035-VBS 49/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 1 400 000,00 SK bez DPH Kalibrácia, servis a oprava prístrojov od výrobcov Rich.Seifert, MDS Nordion,
01257-VBS 21/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 15 915 480,00 SK bez DPH Verifikácia a validácia bezpečnostného systému SKR na 4. bloku JE V2.
01484-VBS 24/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Oprava zariadenia na automatizované zaslepovanie a zváranie teplovýmenných rúrok
04501 - VSS 72/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 6 960 591,00 SK bez DPH Výkon odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených zariadení a prevádzkových
06287 - VBS 95/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 1 326 000,00 SK bez DPH Meranie úniku vzduchu z kontajmentu JE V-2; meranie tesnosti poloobslužných
06290 - VSS 95/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 1 131 900,00 SK bez DPH Komplexné riešenie problematiky vzniku indikácií na potrubiach z materiálu 08Ch18N10T
00780 - VBS 33/2007 Slovenské elektrárne, a.s. 83 000 000,00 SKK bez DPH Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE, a. s.
00395 - VBP 4/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 8 550 903,00 SK bez DPH IPR VET35867 Dispečing SE-VE - stavebné úpravy dispečingu ASDR.
07377 - VBS 110/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 5 000 000,00 SK bez DPH Oprava a servis manipulátorov vyrobených vo VUJE, a. s.
01017 - VRS 43/2007 Slovenské elektrárne, a.s. 87 500 000,00 SKK bez DPH IPR EMO26000. Vypracovanie dokumentácie na zvýšenie výkonu blokov elektrárne
02007 - VRS 86/2007 Slovenské elektrárne, a.s. 20 990 000,00 SKK bez DPH Periodické hodnotenie bezpečnosti jadrovej elektrárne Mochovce.
08780 - VBS 128/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 5 499 672,00 SK bez DPH Hodnotenie vzoriek konštrukčných materiálov zariadení prim. okruhu exponovaných
08596 - VBS 126/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 4 730 000,00 SK bez DPH Premiestnenie havarijno-odolného merania teploty.
03666 - VBS 155/2008 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 41 000 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc 220 kV Považská Bystrica a Bystričany.
09169 - VBS 133/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 4 497 416,00 SK bez DPH Príprava, realizácia a vyhodnotenie testov fyzikálneho spúšťania.
02620 - VSP 112/2007 Slovenské elektrárne, a.s. 191 282 824,00 SKK bez DPH IPR EMO 022 00 Zámena ochrán a realizácia diagnostického strediska.
09171 - VBS 133/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 778 770,00 SK bez DPH Príprava a servis štartovacích súborov TOPRE.
09170 - VBS 133/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 2 288 048,00 SK bez DPH Monitorovanie a predpoveď fluencie rýchlych neutrónov na TNR JE V1 a V2.
02403 - VBS 30/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 8 535 030,00 SK bez DPH IPR Modernizácia V2, ÚM R 03 "Nezávislá verifikácia a validácia systému merania
09605 - VBS 139/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 5 322 160,00 SK bez DPH Hodnotenie čerpania životnosti vybraných hlavných zariadení 3. a 4. bloku JE
09882 - VBS 142/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 3 050 000,00 SK bez DPH Príprava, realizácia a vyhodnotenie testov fyzikálneho spúšťania a energetického
09606 - VBS 139/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 5 322 160,00 SK bez DPH Hodnotenie čerpania životnosti vybraných hlavných zariadení 1. a 2. bloku JE
02619 - VBS 33/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 800 000,00 SK bez DPH IPR 658 12 JE Mochovce 3. a 4. blok - zadanie pre projekt. zmien - Technický
02861 - VBS 38/2006 Stredoslovenská energetika, a.s. 3 160 000,00 SK bez DPH Obstaranie projektovej dokumentácie (PČ), IČ a majetkovoprávne vyrovnanie na
10092 - VBT 144/2005 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 6 403 078,00 SK bez DPH Inovácia zariadení F-MUX (podprojekt - primárny multiplexer vrátane napájacieho
11032 - VBS 156/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 3 598 140,00 SK bez DPH Výpočet zavážok AZ.
11452 - VBS 161/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 705 373,00 SK bez DPH Preverenie a potvrdenie technickej pripravenosti obrábacieho zariadenia US 3000
11826 - VBT 166/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 483 614,00 SK bez DPH Sondy na kontrolu rúrok vírivých prúdov.
12348 - VBS 171/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 1 500 000,00 SK bez DPH Monitorovanie a vyhodnotenie termohydraulických parametrov I. bloku el. V-1
04783 - VBS 72/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 930 000,00 SK bez DPH Bilančné merania výkonu reaktorov blokov SE - EBO JE V-2.
12960 - VBS 181/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 1 299 970,00 SK bez DPH Hodnotenie stavu vybraných typov káblov JE V2 nedeštruktívnymi meraniami a deštruktívnymi
12709 - VBT 178/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 3 525 504,00 SK bez DPH Sondy ET.
12887 - VBS 180/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 1 294 556,00 SK bez DPH Technická pomoc špecialistov počas opravy tesniacich plôch reaktora.
12962 - VBS 181/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 850 692,00 SK bez DPH Hodnotenie stavu vybraných typov káblov JE V1 nedeštruktívnymi meraniami.
13167 - VBS 183/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 599 690,00 SK bez DPH Nezávislé posúdenie licenčnej dokumentácie pre Gd palivo 3,4. bloku EBO.
04784 - VBS 72/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 520 000,00 SK bez DPH Bilančné merania výkonu reaktorov blokov SE - EBO JE V-1.
04658 - VBS 70/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 2 900 000,00 SK bez DPH Servis digitálneho bezpečnostného riadiaceho systému TELEPERM.
04919 - VSS 74/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 10 900 000,00 SK bez DPH IPR EMO 260 00 - vypracovanie revízie dotknutej bezpečnostnej dokumentácie a
13590 - VSP 190/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 11 810 443,00 SK bez DPH Realizácia napájania prevádzkového areálu elektrickou energiou z vlastnej spotreby
05289 - VSS 85/2006 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 7 750 000,00 SK bez DPH Úprava miestnych prevádzkových predpisov elektrických staníc.
14042 - VBS 196/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 2 528 150,00 SK bez DPH Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok.
15502 - VSS 213/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 19 700 000,00 SK bez DPH Oprava rozvodne R 10,5 kW, oprava automatík a príslušenstva turbín VE, Horná
15654 - VBT 215/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 750 938,00 SK bez DPH Sondy PD, OD - závod AE Mochovce.
15814 - VSP 218/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 41 500 120,00 SK bez DPH Kontinuálne meranie hladiny v barbotážnych žľaboch 1. a 2. bloku v SE-EMO.
06763 - VSS 119/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 1 029 000,00 SK bez DPH IPR EBO 89200 - operatívny softvér pre fyzikálne výpočty.
17775 - VBT 243/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 9 760 000,00 SK bez DPH Generický plnorozsahový simulátor.
06040 - VSP 247/2008 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 703 000 000,00 SKK bez DPH TR 220/110 kV Medzibrod - rekonštrukcia R 220 kV na R 400 kV.
18422 - VBS 249/2005 Slovenské elektrárne, a.s. 4 999 806,00 SK bez DPH IPR 658 12 JE Mochovce 3. a 4. blok - zadanie pre projekt zmien - Technický
03999 - VBT 115/2010 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 15 809 982,00 EUR bez DPH Skladovacie zásobníky VJP
03773 - VBT 107/2010 Žilinská univerzita v Žiline 324 696,00 EUR s DPH Softvérové licencie lodného simulátora
06489 - VBS 198/2010 Slovenské elektrárne, a.s. 1 800 000,00 EUR bez DPH AKTUALIZÁCIA BEZPEČNOSTNEJ SPRÁVY JADROVEJ ELEKTRÁRNE JASLOVSKÉ BOHUNICE ( JE EBO) A JADROVEJ ELEKTRÁRNE
06490 - VBS 198/2010 Slovenské elektrárne, a.s. 699 800,00 EUR bez DPH ZDOKONALENÝ PROGRAM OVEROVACÍCH VZORIEK - VYHODNOTENIE REŤAZCA č. 31 PO DVOCH EXOPOZÍCIE NA 3. BLOKU
04279 - VBS 112/2011 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 342 336,00 EUR bez DPH Odborná príprava zamestnancov

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.