Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Jozef Miček

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
398, Pružina, 018 22, Slovenská republika

920 308 712,39 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
MH Invest, s.r.o. Mierová 19 36724530
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 36550949
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 00397768
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 36056006
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33 00165182
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
Nemocnica svätého Michala, a. s. Cintorínska 16 44570783
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960 36672297
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 36485250
City-Arena a.s. Kapitulská 5 46682848
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 36570460
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Rozhlas a televízia Slovenska Mýtna 1 47232480
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Mesto Detva J.G.Tajovského 7 00319805
Letisko Poprad - Tatry, a.s. Na letisko 100 35912651
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 35850370
Obec Marcelová Nám. Slobody 1199 00306550
Mesto Levoča Nám. Majstra Pavla 4 00329321
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE Komárňanská ulica 14 45738521
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Obec Koprivnica Koprivnica 00322164
Mesto Spišská Belá Petzvalova 18 00326518
Mesto Sládkovičovo Fučíkova 329 00306177
J&M consulting s.r.o. Staničná 11 36767182
Mesto Levice Námestie hrdinov 1 00307203
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 00691135
Mesto SKALICA Nám. slobody 145/10 00309982
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M. R. Štefánika 35884916
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30 00325490
Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1 00326283
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1 00157716
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9 00319031
Obec Myslina Myslina 00323268
Mesto Malacky Radlinského 1 00304913
Mesto Trenčín Mierové námestie 2 00312037
Obec Valaliky Poľná 8 00324850
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 36672441
Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 00310069
Obec Hrnčiarovce nad Parnou Farská 37 34007521

Zoznam tendrov

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.   Mlynské nivy 61/A, Bratislava, 82015, Slovenská republika   IČO 31355161

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
25801 - VBP 257/2015 MH Invest, s.r.o. 123 098 662,00 EUR bez DPH Príprava strategického parku Nitra
13086 - VSP 122/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 530 000,00 EUR bez DPH Kanalizácia a ČOV Sereď
10019 - VSP 92/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 956 945,00 EUR bez DPH VD Kráľová – rekonštrukcia pravostrannej hrádze
7189 - VSP 66/2015 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 7 685 000,00 EUR s DPH Vybudovanie špecializovaných pracovísk pre Univerzitný park v objekte TÚ LF UPJŠ v Košiciach,
8392 - VSP 76/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 979 709,00 EUR bez DPH Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Svätý Ján
5489 - VSP 49/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 849 927,00 EUR bez DPH Šurany - kanalizácia a ČOV
2925 - VUP 25/2015 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 855 373,00 EUR bez DPH Sústava na odkanalizovanie a čístenie odpadových vôd v okrese Prievidza I. etapa
2158 - VSP 19/2015 Slovenská technická univerzita v Bratislave 15 594 000,00 EUR s DPH Revitalizácia objektov FEI STU
1671 - VSP 15/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 189 349,00 EUR bez DPH R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia
00077 - VRP 5/2010 Slovenské elektrárne, a.s. 87 829 996,00 EUR bez DPH Projekt dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce - C04 Repasie, vylepšenie a dokončenie hlavných konštrukcií/stavebných objektov.
8725 - VBP 110/2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 250 416,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla v Košiciach – doplňujúce práce
13297 - VUP 143/2013 Žilinský samosprávny kraj 1 255 300,00 EUR s DPH Zníženie energetickej náročnosti budov - zateplenie a výmena okien - NsP Čadca.
07444 - VRP 245/2009 Slovenské elektrárne, a.s. 3 698 376,00 EUR bez DPH Projekt dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce - C01 Rekonštrukcia striech hlavných objektov.
20075 - VSP 169/2014 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 12 591 896,00 EUR bez DPH Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s.
16913 - VUP 202/2013 Nemocnica svätého Michala, a. s. 34 246 104,00 EUR s DPH Výstavba Nemocnice svätého Michala, a.s..
12524 - VSP 125/2014 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 55 320 665,00 EUR s DPH Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
8888 - VSP 99/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 11 108 349,00 EUR s DPH Martinské centrum pre biomedicínu
6340 - VUP 77/2014 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 393 200,00 EUR s DPH Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok
6339 - VSP 77/2014 City-Arena a.s. 13 199 870,00 EUR bez DPH Výstavba SO B03 - Štadión Antona Malatinského
2729 - VSP 43/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 3 767 984,00 EUR s DPH Vybudovanie novej vzdelávacej základne pre modernú výučbu medicíny a nelekárskych študijných odborov pre
108 - VSP 4/2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 48 915 189,00 EUR bez DPH Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva.
19432 - VUP 239/2013 Košický samosprávny kraj 2 099 901,00 EUR s DPH DSS Ramirez - rekonštrukcia domova sociálnych služieb
16710 - VBP 200/2013 Rozhlas a televízia Slovenska 825 329,00 EUR s DPH Stavebné úpravy objektu zdravotného strediska a stravovacieho zariadenia Rozhlasu a televízie Slovenska -
15802 - VSP 186/2013 Slovenská správa ciest 2 662 546,00 EUR s DPH Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy
15234 - VSP 175/2013 Mesto Detva 566 850,00 EUR s DPH Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Detviansky potok v Detve
11846 - VSP 130/2013 Letisko Poprad - Tatry, a.s. 2 623 016,00 EUR bez DPH Odletová hala
6904 - VSP 86/2013 Rozhlas a televízia Slovenska 1 530 045,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu zdravotného strediska a stravovacieho zariadenia Rozhlasu a televízie Slovenska
7865 - VSP 99/2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave 21 108 451,00 EUR bez DPH SO 105 Pracoviská Materiálového Výskumu s Laboratóriami vrátane jeho pripojenia na areál
648 - VUP 11/2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 20 199 500,00 EUR bez DPH Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu, Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa.
15606 - VUP 245/2012 Obec Marcelová 5 809 987,00 EUR bez DPH Odkanalizovanie obce Marcelová
13266 - VBP 212/2012 Mesto Levoča 344 421,00 EUR s DPH Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh - nepredvídané náklady
14843 - VSP 236/2012 ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 4 890,00 EUR bez DPH Zatepľovanie budov
13099 - VUP 209/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 171 000,00 EUR s DPH SOŠ technická Lučenec - rekonštrukcia budovy internátu
10005 - VUP 163/2012 Obec Koprivnica 529 982,00 EUR bez DPH Úprava Klinského potoka v obci Koprivnica
10192 - VUP 166/2012 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 749 194,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Malej scény Štátneho divadla v Košiciach
09426 - VUP 153/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 1 130 730,00 EUR s DPH Stredná odborná škola obchodu a služieb Banská Štiavnica - rekonštrukcia energetického hospodárstva.
07336 - VUP 124/2012 Mesto Spišská Belá 2 148 809,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá
08107 - VUP 134/2012 Mesto Sládkovičovo 14 717 672,00 EUR s DPH Sládkovičovo kanalizácia a ČOV
06043 - VUP 103/2012 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 690 996,00 EUR bez DPH Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves.
05617 - VUP 95/2012 J&M consulting s.r.o. 6 197 229,00 EUR bez DPH Recyklačné centrum - plasty
02523 - VSP 45/2012 Mesto Levice 6 665 539,00 EUR bez DPH Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park.
10855 - VUP 242/2011 Mesto Košice 2 677 108,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ul. Garbiarska č. 4 Košice
10460 - VUP 235/2011 Mesto SKALICA 1 863 768,00 EUR bez DPH Zariadenie pre seniorov Skalica - výstavba pavilónu pre ležiacich - stavebná časť
00309 - VSP 10/2009 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 85 916 618,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a dostavba terminálu M. R. Štefánika v Bratislave - výstavba terminálu.
06398 - VSP 162/2011 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 158 616,00 EUR bez DPH Zhotovenie stavby Modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity vo Virte.
07012 - VSP 176/2011 Slovenská správa ciest 36 760 684,00 EUR s DPH I/61 Trenčín - most
02546 - VUP 89/2009 Mesto Michalovce 63 565 699,00 EUR s DPH Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov, Lastomír.
02354 - VSP 82/2009 Mesto Kežmarok 2 246 004,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prístavba zimného štadióna v Kežmarku.
04345 - VSP 150/2009 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 448 476,00 EUR bez DPH Realizácia stavby "Univerzitná knižnica UKF v Nitre - II. etapa".
01626 - VBT 72/2007 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 753 100,00 SK bez DPH Dodávka vystrojených betónových električkových panelov.
02585 - VUP 110/2007 Mesto Rimavská Sobota 65 880 000,00 SKK bez DPH Hala zimného štadióna, Rimavská Sobota, objekt 01.
03042 - VRP 130/2007 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22 218 000,00 EUR bez DPH Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou
02936 - VBT 127/2007 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 632 675,00 SK bez DPH Dodávka vystrojených betónových električkových panelov.
03043 - VRP 130/2007 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28 050 000,00 EUR bez DPH Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou
02648 - VBT 34/2006 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 134 600,00 SK bez DPH Dodávka vystrojených betónových električkových panelov.
05762 - VSP 238/2008 Obec Myslina 34 509 642,00 SK bez DPH Priemyselná zóna, Myslina - I. etapa.
08443 - VUP 170/2006 Mesto Malacky 161 820 745,00 SKK bez DPH Výstavba prístupovej cesty k priemyselnej zóne Malaciek - PTPZ Eurovalley Malacky,
10341 - VBP 238/2006 Mesto Malacky 107 000 000,00 SK bez DPH Vybudovanie siete infraštruktúry PTPZ, Malacky.
06659 - VSP 225/2009 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 003 357,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia bloku D ŠD Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava.
03133 - VSP 87/2010 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 997 284,00 EUR bez DPH Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa.
02865 - VUP 78/2010 Mesto Michalovce 1 400 059,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia II. Základnej školy na ulici Švermova 6 v Michalovciach.
02194 - VSP 61/2010 Mesto Trenčín 1 159 392,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín
02492 - VUP 69/2010 Obec Valaliky 1 584 312,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ Valaliky.
04253 - VSP 124/2010 Mesto Trenčín 799 862,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského 11, Trenčín
03888 - VSP 111/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 169 887,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Hasičskej stanice Rožňava
06693 - VUP 203/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 988 241,00 EUR bez DPH Kanalizácia a ČOV Východná
06694 - VUP 203/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 993 131,00 EUR bez DPH Kanalizácia a ČOV Važec
06695 - VUP 203/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 489 957,00 EUR bez DPH Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš
07452 - VUP 226/2010 Mesto Šaštín - Stráže 8 479 198,00 EUR bez DPH Šaštín-Stráže splašková kanalizácia
00017 - VUP 1/2011 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 979 964,00 EUR bez DPH Aglomerácia Štúrovo - odvedenie a čistenie vôd
01168 - VUP 32/2011 Obec Hrnčiarovce nad Parnou 352 727,00 EUR bez DPH Prestavba a zastrešenie Š s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou
04871 - VUP 126/2011 Mesto Levoča 4 389 385,00 EUR bez DPH Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
Viedenská brána s. r. o. Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 82015, Slovenská republika 36868655
ZG2 s. r. o. Mlynské nivy 61/A, Bratislava, 820 15, Slovenská republika 36868914
ZG3 s. r. o. Mlynské nivy 61/A, Bratislava, 82015, Slovenská republika 36868680
ZG4 s. r. o. Mlynské nivy 61/A, Bratislava, 820 15, Slovenská republika 36868906