SK|EN

napríklad Ervin Haramia alebo Jan Špringl

Ing. Róbert Pasteľák

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 209 936 364,40  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
5 085 519,68
2006
 
10 510 680,64
2007
 
10 032 508,66
2008
 
22 016 172,41
2009
 
1 897 061,00
2010
 
32 605 949,00
2011
 
0,00
2012
 
6 087 205,00
2013
 
24 751 200,00
2014
 
93 300 068,00
2015
 
3 650 000,00
Elektrovod Holding, a.s. 82 147 891,40 5 085 519,68 10 510 680,64 10 032 508,66 22 016 172,41 1 897 061,00 32 605 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Člen dozorného orgánu
Člen dozorného orgánu
SAG Elektrovod, a. s. 127 788 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 087 205,00 24 751 200,00 93 300 068,00 3 650 000,00
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Elektrovod Holding, a.s.
Čulenova 5, Bratislava, 81646, Slovenská republika
IČO 35834111
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
05092 - VUP
145/2010
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 30 915 037,00 EUR bez DPH Realizácia stavby "Vedenie 2x400 kV Spínacia stanica Košice - Lemešany"
01335 - VBS
47/2009
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 479 811,00 EUR bez DPH Havarijné výpomoci pre vedenia 220 a 400kV - odstránenie havárie p. b. č. 78
03246 - VSS
112/2009
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 417 250,00 EUR bez DPH Transformácia 400/110 kV Voľa - inžinierska a projektová činnosť.
00855 - VBP
31/2008
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 73 945 000,00 SKK bez DPH Diaľkové riadenie ES 400 kV, Bošáca.
00978 - VBP
36/2008
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 73 945 000,00 SKK bez DPH Diaľkové riadenie ES 400 kV Bošáca.
05459 - VBS
85/2005
Západoslovenská energetika, a.s. 1 525 595,00 SK bez DPH Tr Stupava - zvýšenie napäťovej odolnosti rozvodne 10,5 kV.
02519 - VSS
109/2008
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 44 081 000,00 SKK bez DPH Vedenie 2 x 400 kV pre TR 400/110 kV Medzibrod - Projektové činnosti pre predprojektovú a projektovú prípravu stavby a výber zhotoviteľa realizácie stavby.
06522 - VSP
98/2005
Západoslovenská energetika, a.s. 41 106 400,00 SK bez DPH Tr 110/22 kV Bánovce nad Bebravou - rekonštrukcia, oprava a RIS.
00816 - VSS
35/2007
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 100 000 000,00 SKK bez DPH Havarijné výpomoci pre vedenia 220 a 400 kV.
08356 - VBS
123/2005
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 825 000,00 SK bez DPH Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti
08357 - VBS
123/2005
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 390 000,00 SK bez DPH Projekt na stavebné konanie a výkon inžinierskej činnosti pre IPR "Križovany
08512 - VUS
125/2005
Stredoslovenská energetika, a.s. 989 000,00 SK bez DPH Vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu a opravy energetických zariadení.
01650 - VBS
73/2007
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 999 000,00 SKK bez DPH Havarijné výpomoci na vedenia 220 a 400 kV - oprava oceľovej konštrukcie p.
01651 - VBS
73/2007
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 250 000,00 SKK bez DPH Havarijné výpomoci na vedenia 220 a 400 kV - dokumentácia a montáž zemniaceho
08513 - VUS
125/2005
Stredoslovenská energetika, a.s. 2 000 000,00 SK bez DPH Vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu a opravy energetických zariadení.
02601 - VSP
111/2007
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 45 769 868,00 SKK bez DPH Oprava - preizolácia 400 kV a 220 kV vedení.
09087 - VUP
132/2005
Stredoslovenská energetika, a.s. 17 538 606,00 SK bez DPH Realizácia stavebnomontážnych prác nad 35 kV.
09166 - VBS
133/2005
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 710 000,00 SK bez DPH Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti
09238 - VBS
134/2005
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 472 088,00 SK bez DPH Oprava prepojovacích rozvádzačov pre prístrojové transformátory 220 kV a 400
09237 - VBS
134/2005
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 556 355,00 SK bez DPH Oprava prepojovacích rozvádzačov pre prístrojové transformátory 220 kV a 400
03751 - VSS
159/2008
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 84 521 000,00 SKK bez DPH Vedenie 2 x 400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur - projektové činnosti na predprojektovú a projektovú prípravu stavby a výber zhotoviteľa realizácie stavby.
02985 - VSS
128/2007
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 6 000 000,00 SKK bez DPH Vypracovanie dokumentácie opravy: vedenia V406 Varín - Liptovská Mara, vedenia
03250 - VBS
138/2007
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 500 000,00 SKK bez DPH Havarijné výpomoci pre vedenia 220 a 400 kV - vypracovanie dokumentácie opravy
04228 - VBS
177/2008
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 20 000 000,00 SKK bez DPH Havarijné výpomoci pre vedenia 220 a 400 kV - odstránenie havárie, p. b. č. 78 a 79, 400 kV vedenia V449 Levice - Göd v kotevnom úseku p. b. č. 69 - 81.
11115 - VSP
157/2005
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 58 702 184,00 SK bez DPH KZKL/OPK V 495 Bošáca - Varín.
12888 - VBS
180/2005
Východoslovenská energetika Holding a.s. 15 645 452,00 SK bez DPH Kechnec, rekonštrukcia 110 kV vedení 6831, 6799, 6874.
14639 - VSP
203/2005
Východoslovenská energetika Holding a.s. 3 280 385,00 SKK bez DPH Oprava betónových základov elektrického vedenia a stožiarových trafostaníc.
16373 - VBP
224/2005
Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 399 721,00 SK bez DPH Oprava betónových základov stožiarov elektrického vedenia a stožiarových trafostaníc
16371 - VBP
224/2005
Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 435 848,00 SK bez DPH Oprava betónových základov stožiarov elektrického vedenia a stožiarových trafostaníc
05519 - VSS
227/2008
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 31 570 000,00 SKK bez DPH Diaľkové riadenie ES Rimavská Sobota + T402.
16374 - VBP
224/2005
Východoslovenská energetika Holding a.s. 629 732,00 SK bez DPH Oprava betónových základov stožiarov elektrického vedenia a stožiarových trafostaníc
05782 - VSS
241/2007
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 48 200 000,00 SKK bez DPH Údržba elektrických staníc 220 kV a 400 kV - stredoslovenský región.
05783 - VSS
241/2007
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 48 500 000,00 SKK bez DPH Údržba elektrických staníc 220 kV a 400 kV - východoslovenský región.
07817 - VBP
149/2006
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 63 304 714,00 SKK bez DPH Odstránenie havarijného stavu p. b. č. 265 400 kV vedenia V495 Bošáca - Varín
05781 - VSS
241/2007
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 52 020 488,00 SKK bez DPH Údržba elektrických staníc 220 kV a 400 kV - západoslovenský región.
05861 - VSS
242/2008
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 33 197 210,00 SKK bez DPH Projektové činnosti pre stavbu Vedenie 2 x 400 kV, spínacia stanica Košice - Lemešany.
05867 - VSP
242/2008
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 302 000 000,00 SKK bez DPH Realizácia stavby Vedenie 2 x 400 kV Moldava - spínacia stanica, Košice - vrátane realizačného projektu.
09513 - VSP
209/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 2 195 174,00 SK bez DPH Výmena vzduchových pohonov odpojovačov za elektrické na vedení VO 71.
10058 - VSP
227/2006
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 251 000 000,00 SKK bez DPH Diaľkové riadenie elektrickej stanice Veľké Kapušany
10339 - VBS
238/2006
Elektrovod Holding, a.s. 144 877,00 SK bez DPH Oprava prepojovacích rozvádzačov na prístrojové transformátory 22 kV a 400 kV
03718 - VBS
105/2010
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 690 912,00 EUR bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrickej stanice Rimavská Sobota.


SAG Elektrovod, a. s.
Prievozská 4C, Bratislava 26, 82466, Slovenská republika
IČO 36863513
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
18025 - VUP
171/2015
Západoslovenská distribučná, a.s. 3 650 000,00 EUR bez DPH VVN Kráľová nad Váhom, TR 110/22 kV
5387 - VUP
71/2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 89 945 068,00 EUR bez DPH Realizácia stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"
4341 - VSS
62/2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 160 000,00 EUR bez DPH Inžinierska a projektová činnosť realizovaná pre stavbu: "Diaľkové riadenie a výmena transformátora T404
4129 - VUS
60/2014
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 195 000,00 EUR bez DPH Projektové činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany - Križovany“
10002 - VUP
123/2013
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24 751 200,00 EUR bez DPH Realizácia stavby „Transformácia 400/110 kV Voľa“
14557 - VSS
231/2012
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 498 900,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie : 1) Oprava chránenia vývodov 400 kV ESt S.N.Ves.2) Oprava chránenia
14112 - VSS
224/2012
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 644 124,00 EUR bez DPH Oprava pohonov odpojovačov v ESt Bošáca.
02320 - VSS
42/2012
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 4 944 181,00 EUR bez DPH Údržba elektrických staníc (ESt) 400 kV a 220 kV.Výpis spoločností bez obstarávaní