Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Róbert Pasteľák

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
44, Krčava, 07251, Slovenská republika

209 936 364,40 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 35829141
Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 35823551
Stredoslovenská energetika, a.s. Ulica Republiky 5 36403008
Východoslovenská energetika Holding a.s. Mlynská 31 36211222
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
Elektrovod Holding, a.s. Čulenova 5 35834111
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 36361518

Zoznam tendrov

Elektrovod Holding, a.s.   Čulenova 5, Bratislava, 81646, Slovenská republika   IČO 35834111

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
05092 - VUP 145/2010 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 30 915 037,00 EUR bez DPH Realizácia stavby "Vedenie 2x400 kV Spínacia stanica Košice - Lemešany"
01335 - VBS 47/2009 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 479 811,00 EUR bez DPH Havarijné výpomoci pre vedenia 220 a 400kV - odstránenie havárie p. b. č. 78
03246 - VSS 112/2009 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 417 250,00 EUR bez DPH Transformácia 400/110 kV Voľa - inžinierska a projektová činnosť.
00855 - VBP 31/2008 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 73 945 000,00 SKK bez DPH Diaľkové riadenie ES 400 kV, Bošáca.
00978 - VBP 36/2008 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 73 945 000,00 SKK bez DPH Diaľkové riadenie ES 400 kV Bošáca.
05459 - VBS 85/2005 Západoslovenská energetika, a.s. 1 525 595,00 SK bez DPH Tr Stupava - zvýšenie napäťovej odolnosti rozvodne 10,5 kV.
02519 - VSS 109/2008 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 44 081 000,00 SKK bez DPH Vedenie 2 x 400 kV pre TR 400/110 kV Medzibrod - Projektové činnosti pre predprojektovú a projektovú prípravu stavby a výber zhotoviteľa realizácie stavby.
06522 - VSP 98/2005 Západoslovenská energetika, a.s. 41 106 400,00 SK bez DPH Tr 110/22 kV Bánovce nad Bebravou - rekonštrukcia, oprava a RIS.
00816 - VSS 35/2007 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 100 000 000,00 SKK bez DPH Havarijné výpomoci pre vedenia 220 a 400 kV.
08357 - VBS 123/2005 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 390 000,00 SK bez DPH Projekt na stavebné konanie a výkon inžinierskej činnosti pre IPR "Križovany
08356 - VBS 123/2005 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 825 000,00 SK bez DPH Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti
01650 - VBS 73/2007 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 999 000,00 SKK bez DPH Havarijné výpomoci na vedenia 220 a 400 kV - oprava oceľovej konštrukcie p.
08513 - VUS 125/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 2 000 000,00 SK bez DPH Vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu a opravy energetických zariadení.
08512 - VUS 125/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 989 000,00 SK bez DPH Vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu a opravy energetických zariadení.
01651 - VBS 73/2007 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 250 000,00 SKK bez DPH Havarijné výpomoci na vedenia 220 a 400 kV - dokumentácia a montáž zemniaceho
09237 - VBS 134/2005 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 556 355,00 SK bez DPH Oprava prepojovacích rozvádzačov pre prístrojové transformátory 220 kV a 400
09166 - VBS 133/2005 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 710 000,00 SK bez DPH Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti
02601 - VSP 111/2007 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 45 769 868,00 SKK bez DPH Oprava - preizolácia 400 kV a 220 kV vedení.
09238 - VBS 134/2005 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 472 088,00 SK bez DPH Oprava prepojovacích rozvádzačov pre prístrojové transformátory 220 kV a 400
09087 - VUP 132/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 17 538 606,00 SK bez DPH Realizácia stavebnomontážnych prác nad 35 kV.
03751 - VSS 159/2008 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 84 521 000,00 SKK bez DPH Vedenie 2 x 400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur - projektové činnosti na predprojektovú a projektovú prípravu stavby a výber zhotoviteľa realizácie stavby.
02985 - VSS 128/2007 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 6 000 000,00 SKK bez DPH Vypracovanie dokumentácie opravy: vedenia V406 Varín - Liptovská Mara, vedenia
03250 - VBS 138/2007 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 500 000,00 SKK bez DPH Havarijné výpomoci pre vedenia 220 a 400 kV - vypracovanie dokumentácie opravy
11115 - VSP 157/2005 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 58 702 184,00 SK bez DPH KZKL/OPK V 495 Bošáca - Varín.
04228 - VBS 177/2008 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 20 000 000,00 SKK bez DPH Havarijné výpomoci pre vedenia 220 a 400 kV - odstránenie havárie, p. b. č. 78 a 79, 400 kV vedenia V449 Levice - Göd v kotevnom úseku p. b. č. 69 - 81.
12888 - VBS 180/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 15 645 452,00 SK bez DPH Kechnec, rekonštrukcia 110 kV vedení 6831, 6799, 6874.
14639 - VSP 203/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 3 280 385,00 SKK bez DPH Oprava betónových základov elektrického vedenia a stožiarových trafostaníc.
16374 - VBP 224/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 629 732,00 SK bez DPH Oprava betónových základov stožiarov elektrického vedenia a stožiarových trafostaníc
16373 - VBP 224/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 399 721,00 SK bez DPH Oprava betónových základov stožiarov elektrického vedenia a stožiarových trafostaníc
05519 - VSS 227/2008 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 31 570 000,00 SKK bez DPH Diaľkové riadenie ES Rimavská Sobota + T402.
16371 - VBP 224/2005 Východoslovenská energetika Holding a.s. 1 435 848,00 SK bez DPH Oprava betónových základov stožiarov elektrického vedenia a stožiarových trafostaníc
05783 - VSS 241/2007 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 48 500 000,00 SKK bez DPH Údržba elektrických staníc 220 kV a 400 kV - východoslovenský región.
05782 - VSS 241/2007 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 48 200 000,00 SKK bez DPH Údržba elektrických staníc 220 kV a 400 kV - stredoslovenský región.
05781 - VSS 241/2007 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 52 020 488,00 SKK bez DPH Údržba elektrických staníc 220 kV a 400 kV - západoslovenský región.
07817 - VBP 149/2006 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 63 304 714,00 SKK bez DPH Odstránenie havarijného stavu p. b. č. 265 400 kV vedenia V495 Bošáca - Varín
05861 - VSS 242/2008 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 33 197 210,00 SKK bez DPH Projektové činnosti pre stavbu Vedenie 2 x 400 kV, spínacia stanica Košice - Lemešany.
05867 - VSP 242/2008 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 302 000 000,00 SKK bez DPH Realizácia stavby Vedenie 2 x 400 kV Moldava - spínacia stanica, Košice - vrátane realizačného projektu.
09513 - VSP 209/2006 Slovenské elektrárne, a.s. 2 195 174,00 SK bez DPH Výmena vzduchových pohonov odpojovačov za elektrické na vedení VO 71.
10058 - VSP 227/2006 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 251 000 000,00 SKK bez DPH Diaľkové riadenie elektrickej stanice Veľké Kapušany
10339 - VBS 238/2006 Elektrovod Holding, a.s. 144 877,00 SK bez DPH Oprava prepojovacích rozvádzačov na prístrojové transformátory 22 kV a 400 kV
03718 - VBS 105/2010 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 690 912,00 EUR bez DPH Zabezpečenie obsluhy elektrickej stanice Rimavská Sobota.

SPIE Elektrovod, a. s.   Prievozská 4C, Bratislava 26, 82466, Slovenská republika   IČO 36863513

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
18025 - VUP 171/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. 3 650 000,00 EUR bez DPH VVN Kráľová nad Váhom, TR 110/22 kV
5387 - VUP 71/2014 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 89 945 068,00 EUR bez DPH Realizácia stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"
4341 - VSS 62/2014 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 160 000,00 EUR bez DPH Inžinierska a projektová činnosť realizovaná pre stavbu: "Diaľkové riadenie a výmena transformátora T404
4129 - VUS 60/2014 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 2 195 000,00 EUR bez DPH Projektové činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany - Križovany“
10002 - VUP 123/2013 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 24 751 200,00 EUR bez DPH Realizácia stavby „Transformácia 400/110 kV Voľa“
14112 - VSS 224/2012 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 644 124,00 EUR bez DPH Oprava pohonov odpojovačov v ESt Bošáca.
14557 - VSS 231/2012 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 498 900,00 EUR bez DPH Vypracovanie dokumentácie : 1) Oprava chránenia vývodov 400 kV ESt S.N.Ves.2) Oprava chránenia
02320 - VSS 42/2012 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 4 944 181,00 EUR bez DPH Údržba elektrických staníc (ESt) 400 kV a 220 kV.

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.